Canfali Marina Alta

Bàsquet: Assemblea ordinària i extraordinària del Dénia BC

Baloncesto: Asamblea ordinaria y extraordinaria del Dénia BC
  14/11/2017

El Dénia BC ha convocat dues assemblees per al proper divendres a Marina de Dénia a les 19.30 hores. La primera que es celebrarà és la general ordinària en la qual a més de donar a conèixer el balanç econòmic i esportiu de les dues últimes temporades es presentarà el pressupost de la 2017-2018. En l'extraordinària, que es realitzarà immediatament després, es renovarà la junta directiva i amb ella els càrrecs, entre ells el de president o presidenta.
Quatre són els punts de l'ordre del dia de l'assemblea general:
1. Balanç econòmic i esportiu de la temporada 2015-2016 i 2016-2017.
2. Projecte esportiu temporada 2017-2018.
3. Pressupost temporada 2017-2018.
4. Torn obert de paraules.
L'assemblea extraordinària constarà de dos punts en l'ordre del dia, i que són:
1. Dimissió de president i vicepresident.
2. Proposta de renovació nova junta directiva, amb nomenament de càrrecs i aprovació, si escau, per l'assemblea.

Cercar notícies
Agenda