Canfali Marina Alta

21 famílies de Dénia ja s'han beneficiat del Fons de Social d'Aqualia

21 familias de Dénia ya se han beneficiado del Fondo de Social de Aqualia
  13/02/2018

L'Ajuntament de Dénia i Aqualia, l'empresa que gestiona el Servei Municipal del Cicle Integral de l'Aigua, van signar a finals de juliol de 2017 un conveni per crear un Fons Social per garantir l'accés a l'aigua potable i el clavegueram per als ciutadans que no poden fer-se càrrec del pagament de la factura de l'aigua. Aquesta mesura es va prendre per donar cobertura econòmica i evitar el tall del subministrament d'aigua potable a les persones que es troben en situació de pobresa.

Des de llavors, s'han beneficiat d'aquest Fons Social 21 famílies de Dénia, el que correspon a 11.404 € que Aqualia ha assumit íntegrament, a fons perdut, fruit del seu compromís social amb els ciutadans de Dénia.

Aquest fons beneficia de forma puntual a les famílies que no puguen fer front al pagament de la factura de l'aigua, previ informe emès pels Serveis Socials de l'Ajuntament. Per atorgar l'ajuda del Fons Social s'apliquen els criteris fixats pel departament de Serveis Socials de l'Ajuntament per als casos de prestacions econòmiques d'urgència social.

Cercar notícies
Agenda