Canfali Marina Alta

L'Ajuntament de Dénia acumula en 2017 un superàvit de 8,7 milions d'euros

El Ayuntamiento de Dénia acumula en 2017 un superávit de 8,7 millones de euros
  16/04/2018

La liquidació del pressupost municipal de 2017 dóna un saldo positiu de 8,7 milions euros, segons ha anunciat el regidor d'Hisenda, Paco Roselló. L'edil ha afegit que una part d'aquest superàvit, en concret 2,8 milions d'euros, es destinaran al pagament de factures pendents i altres 5,5 milions d'euros a l'amortització de préstecs. Els prop de 400.000 euros restants s'han de consignar a inversions financerament sostenibles que el govern municipal anunciarà en breu.

Així mateix, la liquidació dels comptes de l'any passat deixa un romanent de tresoreria positiu que ascendeix a 10.392.208,47 euros.

Paco Roselló ha indicat que la consecució d'aquests bons resultats respon, entre altres qüestions, al fet que la despesa corrent de l'exercici ha estat un 10% menor que el previst inicialment. Per exemple, la despesa de llum es va pressupostar al principi en 1.270.000 euros i, tancat l'any pressupostari, ha estat de 1.084.000 euros. Igual ha passat amb la despesa en enviaments postals, que es preveia en 90.000 euros i ha estat de 78.000 euros. Així mateix, les despeses financeres han estat un 13% inferiors al que es va pressupostar inicialment.

D'altra banda, la recaptació d'impostos indirectes ha augmentat un 137%. En concepte d'ICIO es van pressupostar inicialment 600.000 euros i finalment s'han recaptat 1.435.000 euros.

Cercar notícies
Agenda