Canfali Marina Alta

L'Ajuntament posa en marxa el seu pla per "dignificar" el barri de les Roques

El Ayuntamiento pone en marcha su plan para “dignificar” el barrio de Les Roques
  10/02/2018

El projecte de reurbanització del carrer Sant Francesc és la mesura més destacada

Les obres de reurbanització del carrer Sant Francesc, al barri de les Roques, ja estan en marxa. Aquesta actuació està inclosa en el Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana (Pla PIP) que finança la Generalitat Valenciana. El pressupost de les obres ronda els 338.000 euros, el seu termini d'execució és de quatre mesos i estan sent realitzades per l'empresa Pavasal.
La reurbanització contempla l'adequació de voreres amb llamborda prefabricada de formigó, deixant l'esquerra elevada respecte a la calçada i la dreta al mateix nivell i separada d'aquesta per una banda de rigola o franja de llambordes, llosetes o un altre material, delimitant el paviment aglomerat i les vorades. La seua funció principal és donar sortida a l'aigua de pluja cap als embornals. Finalment, es procedirà a la renovació de les xarxes de sanejament, aigua potable i enllumenat públic.

Cercar notícies
Agenda