Canfali Marina Alta

El govern de Pedreguer atribueix el superàvit de 2,3 milions d’euros a la “gestió responsable”

El govern de Pedreguer atribueix el superàvit de 2,3 milions d’euros a la “gestió responsable”
  20/04/2017

El nivell d’endeutament baixa del 75 al 28% en cinc anys, i es preveu que siga zero en els dos pròxims exercicis

 

L’Ajuntament ha tancat l’exercici 2016 amb un superàvit del romanent de Tresoreria (és a dir, allò pendent de cobrament menys allò pendent de pagament) de 2.399.947,59 euros, xifra superior al de qualsevol exercici anteriors, segons ha fet saber el govern municipal. Així ho ha posat de manifest la liquidació del Pressupost Municipal corresponent a l’exercici 2016. En l’anualitat passada ha disminuït allò pendent de pagament respecte de l’anterior en més de 100.000 euros, alhora que els fons líquids han crescut en més de 700.000 euros, aspectes que incideix directament sobre l’esmentat romanent.

        L’equip de govern atribueix aquestes xifres a mesures com ara la contracció de les despeses en general i la consecució de nous ingressos, que han permès tancar l’exercici de 2016 amb un resultat pressupostari positiu de 1.018.994,76 euros, a l’igual que en els darrers anys des del 2012, quan es va assolir el superàvit per primera vegada des de 2007. Aquesta situació ha suposat que l’Ajuntament haja complert amb escreix l’objectiu de dèficit exigit a les entitats locals, cosa que li ha possibilitat acollir-se a avantatges establerts per la legislació vigent, guanyar fiabilitat financera a l’hora de concertar préstecs o utilitzar el romanent de tresoreria per a despeses generals.

        Pel que fa a la regla de la despesa, també s’ha complert en la liquidació del pressupost de 2016, amb un resultat de 5.660.757,35 euros, per davall de la despesa màxima admissible resultant de la liquidació del 2015 i l’increment de l’1,8% (és a dir, 6.413.867,17 euros).

       

Cercar notícies
Agenda