Canfali Marina Alta

Gabriel Sapena renova com a Jutge de Pau de Xàbia

Gabriel Sapena renueva como Juez de Paz de Xàbia
  27/02/2017


L'Ajuntament de Xàbia ha renovat a Gabriel Sapena Salines com a titular del Jutjat de Pau del municipi, càrrec que ja ha exercit en els últims quatre anys. El ple va mostrar el seu acord unànime per renombrar a Sapena en aquest càrrec representatiu sobre el qual recau la responsabilitat d'instruir assumptes civils i penals d'escassa gravetat.
El ple de febrer va tenir un altre nom propi, el de l'exregidor José Bartual (de la legislatura1987-1991) mort recentment i al qual se li va dedicar un silenci a la sala de plens.
La sessió va tractar assumptes relacionats amb l'educació, com la sol·licitud adreçada a la Conselleria perquè implanti nous cicles formatius a l'IES Antoni Llidó. Basant-se en les característiques dels sectors productius de l'entorn i les possibilitats d'ocupació, la corporació va acordar per unanimitat demanar els graus mitjans de tècnic en emergències i protecció civil, tècnic en aprofitament i conservació del medi, tècnic en instal·lacions de telecomunicacions i tècnic en manteniment electromecànic.

Cercar notícies
Agenda