Canfali Marina Alta

Isabel Llorca: "Càncer no és sinònim de mort"

Isabel Llorca: “Cáncer no es sinónimo de muerte”
  10/02/2018

"La salut, l'educació i la justícia no són negociables, ja que són els tres pilars del benestar social d'un país"

"Els familiars són els que pitjor ho passen; tenen la incertesa afegida de no saber si estaran a l'altura per cuidar bé del malalt "

ÀNGEL SERRANO

Després d'una fructífera etapa com a estudiant en la Fe, Isabel Llorca comença a treballar a Dénia. El seu destí: l'antic ambulatori. Un any més tard, quan va obrir l'Hospital de la Pedrera, es va convertir en la directora d'Infermeria del centre. Aquests serien els començaments d'una carrera de 44 anys que l'ha portat a treballar en diversos centres de la comarca i que ha englobat -com ella mateixa assegura entre rialles, que denoten certa sorpresa encara a recapitular les seues etapes professionals- tots els nivells que poden existir en la Infermeria: Assistencial (Hospitalització, Atenció Primària i Geriatria), Gestió i Docència. "Només em quedaria el nivell d'Investigació, que fins aquí no he arribat" -admet- "però, encara que no directament, sí que he participat en diversos programes d'investigació". La seua ha estat una professió "que sempre he convertit en passió, al llarg de la meua vida. Des de menuda era el que volia fer ", explica mentre els seus ulls comencen a brillar d'emoció.

Cercar notícies
Agenda