Canfali Marina Alta

L'obesitat redueix l'esperança de vida fins a 7 anys

La obesidad reduce la esperanza de vida hasta en 7 años
  07/03/2018
Dr. Alberto Bordallo, responsable de la Unitat de Cirurgia Bariàtrica.

L'obesitat es considera l'epidèmia del segle XXI. No en va l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha alertat davant d'una crisi d'obesitat en els propers anys, col·locant a Espanya en una preocupant situació. El 2030 s'estima que el 70% dels adults tindran sobrepès i el 30% seran obesos. Per definir el sobrepès i l'obesitat s'utilitza comunament l'IMC o índex de massa corporal. Es calcula dividint el pes en kg entre l'altura en metres al quadrat. Es diu que algú té sobrepès quan el seu IMC està entre 25 i 30. Parlem d'obesitat en IMC superiors a 30. Un IMC superior a 40 implica tenir obesitat mòrbida.
És important també el perímetre abdominal ja que matisa l'IMC i alerta sobre l'excés de greix intraabdominal el que s'associa amb un elevat risc cardiovascular. Un perímetre abdominal per sobre de 102 cm en homes i de 88 cm en dones indica risc elevat. L'obesitat suposa un factor de risc en si mateixa i provoca problemes d'autoestima, mobilitat, relacions soci laborals i trastorns sexuals. El 80% dels obesos presenten algun tipus de patologia associada sent les més freqüents la diabetis tipus II, dislipèmia, hipertensió arterial, cardiopatia isquèmica, apnea del son i trastorns articulars entre d'altres. Pot tenir també un paper en el càncer de mama, endometri, pròstata, còlon i recte. L'esperança de vida s'escurça en 5-7 anys amb IMC entre 30 i 40 i 10 anys amb un IMC major de 40.
En aquests casos s'ha demostrat que la cirurgia bariàtrica o cirurgia de l'obesitat és eficaç per a la pèrdua i control del pes així com per aconseguir la remissió parcial o total de les malalties associades. Avui dia, la cirurgia està indicada en IMC superiors a 40 (obesitat mòrbida) o bé en IMC major de 35 amb alguna malaltia associada. El cas de la diabetis tipus II mereix menció a part ja que s'ha vist que la cirurgia aconsegueix millorar o curar la diabetis fins al 80% dels casos per la qual cosa s'estan realitzant cada vegada més intervencions per controlar la diabetis en pacients amb IMC menors de 35.
Pel que fa a les tècniques quirúrgiques avui dia es fan servir majoritàriament dos:
El By-pass gàstric que ha estat fins fa poc el "goldstandard" o la tècnica amb la qual comparar totes les altres. És una tècnica mixta, restrictiva i mal absortiva. La gastrectomia vertical o "màniga gàstrica" ​​(sleevegastrectomy) és una tècnica restrictiva que consisteix a extirpar el 80% de l'estómac aproximadament quedant aquest com un tub allargat. Aquesta última té cada dia més adeptes ja que és més ràpida, no necessita d'empalmaments, té menys complicacions i sembla igual d'efectiva. Totes dues es fan per laparoscòpia o cirurgia mínimament invasiva reduint dràsticament les molèsties i l'estada hospitalària.
Les altres dues tècniques emprades encara que amb menor freqüència són la pilota gàstric i la plicatura gàstrica laparoscòpica.
La pilota gàstric és una tècnica restrictiva i temporal. Consisteix a introduir un dispositiu a través de la boca sota sedació i amb ajuda d'endoscòpia. Un cop a l'estómac s'omple amb líquid (entre 500 i 800 ml habitualment). Hi ha pilotes de 6 i de 12 mesos i cal retirar-los en aquest termini. Aquest és el temps que tindrà el pacient per modificar els seus hàbits dietètics. També pot ser utilitzat per aconseguir una pèrdua de pes en pacients obesos que hagen de ser intervinguts per altres motius.
La plicatura gàstrica és una altra tècnica restrictiva la filosofia és similar a la màniga però en lloc d'extirpar l'estómac s'aconsegueix convertir-lo en un tuboplicándolo sobre si mateix amb sutures. És reversible i el risc de sagnat i fístules és gairebé nul. El principal inconvenient és que és menys efectiva que la màniga pel que fa a la pèrdua i manteniment de pes.
A l'Hospital HLA San Carlos de Dénia hem implementat recentment la unitat de cirurgia bariàtrica i realitzem les tècniques descrites anteriorment. Per això comptem amb l'equip multidisciplinari necessari. A la consulta inicial gratuïta s'informa al pacient d'avantatges i inconvenients de cada tècnica i els aconsellarem la més adequada per a cada pacient. L'aspecte quirúrgic està dirigit pel Dr. Alberto Bordallo, especialista en Cirurgia General i Digestiva amb més de 25 anys d'experiència en cirurgia laparoscòpica avançada i compta amb la col·laboració especial del Dr. Miguel Ángel Escartí, expert en cirurgia laparoscòpica de l'obesitat. Tots dos són membres de la Sec (Societat Espanyola de Cirurgia de l'Obesitat).

 

Cercar notícies
Agenda