Canfali Marina Alta

Els pressupostos municipals de Dénia inclouen inversions per més d'un milió d'euros després de diversos anys d'austeritat

Los presupuestos municipales de Dénia incluyen inversiones por más de un millón de euros tras varios años de austeridad
  12/05/2017

Paco Roselló parla de comptes "realistes" que contenen la despesa corrent i ascendeixen a un total de 51.905.000 euros

Rafa Carrió anuncia millores en instal·lacions i espais municipals segons les demandes de la pròpia ciutadania

Amb retard, arrossegat per noves sentències urbanístiques però també amb inversions. El pressupost municipal de l'Ajuntament de Dénia per al present exercici puja a 51.905.695 euros, destacant la contenció de la despesa corrent i la nova presència d'un capítol d'inversions reals, després de diversos anys d'austeritat forçosa motivats per múltiples sentències, plans d'ajustos, amortitzacions de préstecs i pagament de quantiosos interessos.
Els comptes municipals del 2017 no es lliuraran de tots aquests condicionants, encara que l'estalvi en algunes partides i l'augment del capítol d'ingressos ha permès incorporar al document inversions reals per valor de 2.563.365 euros, si bé d'aquest total 1.250.000 euros es destinaran al pagament d'expropiacions a través de convenis amb els propietaris. La resta d'aquesta partida (1.213.365 euros) es destinarà a l'adequació d'instal·lacions municipals i la recuperació d'espais patrimonials.

Cercar notícies
Agenda