Canfali Marina Alta

Els promotors insisteixen que el secretari i l'interventor van redactar un informe sobre responsabilitats patrimonials del Pla General de Dénia

Los promotores insisten en que el secretario y el interventor redactaron un informe sobre responsabilidades patrimoniales del Plan General de Dénia
  13/01/2018
Recorden que el document ha de figurar en l'expedient

El delegat de l'Associació de Promotors, Carlos Pesquera, ha insistit que el secretari i l'interventor de l'Ajuntament van realitzar un informe sobre les possibles responsabilitats patrimonials que podrien derivar-se si el Pla General Estructural no respecta els convenis urbanístics signats amb diversos propietaris. Pesquera ha precisat que posseeix un esborrany de l'informe, si bé no està signat ni porta data, tot i que li consta que els seus autors són els dos alts funcionaris abans esmentats. A més, remarca que aquest informe ha de figurar en l'expedient del PGE, com marca la legislació valenciana. No obstant això, el secretari, Fulgencio Gimeno, va declarar en l'últim ple de 2017 que en l'expedient només hi ha un informe (el de sostenibilitat econòmica). "No hi ha cap informe més, ni fet ni enviat", va afegir.

El document a què es refereix Pesquera porta per títol: "Informe jurídic sobre l'abast dels convenis urbanístics atorgats per l'Ajuntament de Dénia en relació als treballs de formulació del projecte del Pla General Estructural". Fa referència a uns acords subscrits al setembre de 1988 per l'Ajuntament i diversos propietaris.

En l'informe s'aclareix que els convenis van ser incorporats al Pla General de 1990 i que encara estan vigents. En un altre dels punts, s'adverteix que l'incompliment dels convenis pot ocasionar el pagament de danys i perjudicis per part de l'Ajuntament i que aquest assumpte ha de quedar reflectit en l'Informe de Sostenibilitat Econòmica del Pla General Estructural.

Cercar notícies
Agenda