Dénia puja el fem 15 euros per habitatge i aplica bonificacions en els impostos per l'ús d'energies verdes

Dénia sube la basura 15 euros por vivienda y aplica bonificaciones en los impuestos por el uso de energías verdes
  08/10/2021

El ple de Dénia va aprovar ahir divendres la nova taxa de recollida, transport, tractament i eliminació de residus urbans. A partir de 2022, cada habitatge pagarà 15 euros més en el rebut del fem. La taxa, que no s'havia modificat des de 2013, passa de 125 a 140 euros per habitatge i locals comercials amb una superfície determinada. La modificació de les ordenances fiscals, (vots), contempla un bon nombre de bonificacions per l'ús d'energies renovables i alternatives, en un intent de promoure les energies verdes i l'estalvi energètic, com ha explicat el regidor d'Hisenda, Paco Roselló.

Respecte a la taxa de fem, la pujada deriva de l'increment dels costos del servei, que passen de 6.428.364 a 7.386.244 euros. El regidor ha indicat que si bé els costos s'han incrementat en un 15% des de 2013, la taxa només ho fa en el 12%. Com a exemple de l'encariment de costos ha posat la pujada de la recollida d'algues, que ha passat d'una mica més de 660.000 euros a prop d'1 milió, i del transport i tractament dels residus, que supera els 2 milions quan abans costava 1,6. A tot això cal sumar també el nou contracte i les millores que introdueix. 

La de taxa es manté en els altres trams i puja de 4 a 5 euros per plaça en el cas dels càmpings.

L'IBI NO ES MOU

La nova fiscalitat no contempla la pujada de l'Impost de béns immobles, que es queda com està, però sí bonificacions per a aquells que instal·len sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric provinent del sol per a l'autoconsum. Serà del 50% durant els tres primers anys i del 25% en els dos següents. 

També hi haurà bonificació per als vehicles que utilitzen com a combustible biogàs, gas natural comprimit, liquat, metà, metanol, hidrogen o derivats d'olis vegetals. En aquest cas la bonificació en el pagament de l'IVTM serà del 60% i del 50% si el vehicle és híbrid. 

Les empreses que produïsquen o utilitzen energies renovables i sistemes de cogeneració (electricitat i energia tèrmica útil) tindran una bonificació del 25% durant tres anys en l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE). En les obres que incorporen sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric d'energia solar per a l'autoconsum, la bonificació de l'Impost a la Construcció (ICIO) serà del 95%.

MERCAT I GUALS

En el cas del Mercat Municipal, les noves taxes contemplen la pujada de 7 euros per metre lineal en els llocs de venda (passa de 28 a 35 euros). Quant als guals, es permet l'ajornament del pagament a partir d'un preu mínim de 100 euros.

Les taxes urbanístiques són les següents: 100 euros per a obra major, 100 euros per a obra menor, 50 euros per declaració responsable, mentre que la comunicació prèvia s'unifica amb la declaració responsable i es rebaixa el preu de la tramitació de 100 a 50 eruos. 

Subscriu-te!