Tornen a Pedreguer les ajudes per a iniciar estudis superiors i d'emergència per despeses escolars

Tornen a Pedreguer les ajudes per a iniciar estudis superiors i d'emergència per despeses escolars
  14/09/2023

Un any més, l'Ajuntament de Pedreguer engega dues mesures per intentar pal·liar les dificultats de les famílies per assolir una educació de qualitat. D'una banda, les beques d’ajudes als estudis superiors, que es poden sol·licitar fins el 16 d'octubre, i que estan pensades per incentivar que el jovent del municipi realitze estudis universitaris i de Formació Professional de Grau Superior. Amb aquestes ajudes es facilta l’accés a l’alumnat amb dificultats econòmiques alhora que es premia el bon rendiment acadèmic i l’excel·lència en els nivells conduents a eixos estudis. 

Amb aquest triple objectiu, l’Ajuntament de Pedreguer convoca les cinquenes Ajudes per a l’inici d’estudis superiors, que estan dotades amb un pressupost global de 15.000 euros i que serviran de complement a les beques d’altres institucions com la Generalitat o el Ministeri d’Educació, més específicament orientades a l’estudiantat amb menor nivell de renda.

D’acord amb les bases de la convocatòria d’ajuts econòmics per a l’inici d’estudis superiors (Curs 2023-2024) de l’Ajuntament Pedreguer, es concedeixen dues modalitats d’ajut, en funció dels estudis cursats en cada cas. Així, l’alumnat que accedisca per primera vegada a estudis universitaris de grau o equivalents podrà rebre 750 euros, mentre que per a l’alumnat que curse per primera vegada estudis de Formació Professional (Grau Superior) la quantitat de l’ajuda serà de 450 euros.

A l’hora de concedir les ajudes es té en compte, d’una banda, les notes d’accés als estudis esmentats, i de l’altra, el nivell de renda i criteris socials, com ara l’existència de discapacitat, la condició de família nombrosa o monoparental o el fet de comptar amb altres germans o germanes que cursen igualment estudis superiors. 

Des de l’edició de l’any passat les ajudes continuen amb els mateixos requisits. Per una part s’estableix la possibilitat de presentar la documentació i la sol·licitud de forma telemàtica a través del web de l’Ajuntament de Pedreguer. A més, s’hi contempla la distància del municipi respecte del centre d’estudis, de manera que aquells estudiants que cursen els seus estudis més lluny reben una major puntuació. A banda, també es prioritzat en la puntuació a la nota final de Batxillerat respecte de la d’FP (Grau Superior).

La puntuació rebuda per tenir la renda mínima més baixa és de 6 punts per tal d’afavorir l’estudiantat amb menys recursos econòmics.

S’ha valorat el fet de tindre algun germà o germana cursant estudis presencials universitaris o de FP (Grau Superior) a més de 30 km de Pedreguer.

La particular localització de Pedreguer, a uns 100 km de distància tant de la ciutat de València com de la d’Alacant, juntament amb la inexistència d’una xarxa de transport públic que connecte eficientment i assequible la Marina Alta amb ambdós nuclis urbans, ha suposat tradicionalment un desavantatge per al jovent del municipi decidit a cursar estudis universitaris o de Formació Professional Superior. Tot i això, la major part dels i les joves de Pedreguer continuen desplaçant-se 100 km o més per tal de prosseguir la seua formació, la qual cosa suposa per a les famílies un cost afegit en matèria de transport, allotjament, etc., no sempre fàcilment assumible per aquelles que experimenten dificultats econòmiques. Aquesta situació, que afecta totes les famílies de Pedreguer amb fills i filles estudiants en els esmentats nivells, és la que es pretén contribuir a pal·liar amb les ajudes, alhora que es premia el rendiment en els estudis previs.

La Regidoria d’Educació ha assenyalat la importància d’ajudar als i les estudiants que emprenen aquest nou camí i més en aquesta situació de crisi econòmica.

 

AJUDES DEL FONS MUNICIPAL D’EMERGÈNCIA SOCIAL

 

D'altra banda, l’Ajuntament de Pedreguer ha llançat, per onzè any consecutiu, les Ajudes del Fons Municipal d’Emergència Social, per aquelles famílies que tenen dificultats per a fer front a les despeses escolars dels més menuts de la casa. La documentació es presentarà en l'Ajuntament fins el 13 d'octubre.

En aquesta edició, com és habitual, el fons es destinarà únicament a l’adquisició de material escolar per part d’estudiants dels centres escolars del municipi empadronats a Pedreguer. Aquest any, novament, les famílies podran disposar de manera gratuïta dels llibres del text al marc del programa XarxaLlibres de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Des de la Regidoria d’Educació s’ha volgut remarcar que el dret a l’educació està present en la constitució espanyola a l’article 27 i també estableix que, a l’estar lligada al desenvolupament de les persones, ha de ser gratuïta i obligatòria. Quan aquestos suposats s’incompleixen, les administracions més properes tenen el deure moral de dur a terme activitats compensatòries per a la gent en situació desfavorable per tal de fer efectiu el principi d’igualtat i justícia social.

<<< Tornar a la portada