L'Agent Tutor de Calp compleix amb nota un any resolent conflictes en l'entorn educatiu

 El Agente Tutor de Calp cumple con nota un año resolviendo conflictos en el entorno educativo
  18/11/2021

L'Ajuntament de Calp considera “molt satisfactoris” els resultats que està donant la figura de l'Agent Tutor a l'hora de resoldre conflictes i problemes que es generen en l'entorn educatiu del municipi. Una iniciativa que es va posar en marxa fer ara un any a través d'un oficial de la Policia Local, i amb la col·laboració de l'IES Ifac, a fi de fer costat a alumnes amb problemes d'absentisme o comportament. En definitiva es tracta d'ajudar els alumnes a resoldre problemes que sorgeixen en l'entorn escolar i proposar solucions mitjançant la mediació.
    En el balanç d'aquest últim curs es comptabilitzen un total de 72 intervencions de l'Agent Tutor de diversa índole, des d'entrevistes amb alumnes i pares, a reunions amb el personal docent i les orientadores de l'IES, a actuacions per casos d'absentisme del centre educatiu, localització de pares,etc.
    A més el passat curs l'Agent Tutor va realitzar 3 intervencions per altercats en l'institut Ifach i 3 per altercats fora del centre en horari escolar. Unes altres de les situacions en les quals ha pres part són, majoritàriament, per mal comportament en el centre educatiu però també fora d'ell, per situacions d'assetjament escolar, absentisme o problemes derivats del mal ús de les xarxes socials. Des de l'inici d'aquest curs al setembre l'agent tutor ha realitzat 27 actuacions.

<<< Tornar a la portada