Oberta la sol·licitud d’ajudes al transport per a estudiants d’Ondara fins el 14 de desembre

Abierta la solicitud de ayudas al transporte para estudiantes de Ondara hasta el 14 de diciembre
  22/11/2022

L’Ajuntament d’Ondara ha convocat, per cinquena vegada, ajudes de transport per als estudiants empadronats en el municipi durant al menys un any que cursen estudis fora d’ell. Subvencions que, segons han especificat des de la Regidoria d’Educació, van destinades als estudiants que hagen cursat estudis reglats d’ensenyança no obligatòria fora del propi municipi pertanyents al curs 2021/2022 -universitaris, de batxillerat, d’ensenyaments artístics o de cicles formatius de grau mitjà i superior- en modalitat presencial, sense oferta existent en el municipi d’Ondara.

        A banda d’eixos requisits, tindran que acredita altres com tenir almenys 16 anys complits i no superar els 30 anys d'edat; demostrar que s’ha realitzat íntegrament el curs 2021/2022; justificar que no hi ha en la localitat el corresponent centre educatiu per a cursar els estudis; trobar-se els membres de la unitat familiar o el sol·licitant al corrent dels pagaments o obligacions tributàries; i, finalment, el nivell de renda de la unitat familiar a l’últim any actualitzat no ha de superar, dividida entre el nombre de membres que la integren, l’import corresponent a l’IPREM anual -Indicador públic de renda d’efectes múltiples- per a 2021 que serà de 7.908,60 euros –en 14 pagues-, llevat que expressament s’exclogueren les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà de 6.778,80 euros.

        Així mateix han aclarit que podran optar a les beques aquells que, dins d’eixos paràmetres, presenten la documentació pertinent en el Registre de l’Ajuntament –la instància se pot descarregar de la web www.ondara.org o de la https://joventut.ondara.org/-, en el termini de quinze dies des de la publicació d’una convocatòria que es va produir el passat dilluns, i que, per tant queda establert fins el 14 de desembre.

La responsable de l’àrea, Mar Chesa, ha informat que el finançament d’aquestes ajudes es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 326.48.000 del pressupost de l’Ajuntament d’Ondara per un import màxim de 6.071,34 euros.

La nota remet als interessats en rebre més informació al departament de Joventut d’Ondara, per correu a joventut@ondara.org , o acudir a l’Espai Jove d’Ondara

<<< Tornar a la portada