Ande o no ande, Plan General por delante/MARIO VIDAL

Ande o no ande, Plan General por delante/MARIO VIDAL
  08/04/2023

Gent de Dénia s'ha quedat perplexa en llegir en un diari digital local, la nota de premsa de la Sra. Ripoll: “L’ajuntament de Dénia prendrà accions legals si la Conselleria inclou en la resolució final del PGE la clàusula que determina que qualsevol resolució patrimonial l’haurà d’assumir només l’ajuntament; però, mentrestant, ja tindrem el planejament urbanístic que tant necessita aquesta ciutat dones de fa més de dos dècades”.

 

Volem apuntar que en la memòria del Pla General Estructural ja l'han inclòs en les Normes Urbanístiques, i fan un al·legat o reflexió difícil d'entendre, però ja és un punt a favor de la pròpia Conselleria.

 

Aproven un PGE sense cap suport de cap grup de l'oposició, l'únic que tenien era Compromís i en l'últim ple va justificar la seua negativa, deixant clara la seua postura.

 

Les responsabilitats patrimonials són totes aquelles accions que es produeixen pel minvament de valor flagrant que té un sòl degut a una modificació de planejament i que determina un jutjat. La prova evident l'hem tinguda fins i tot abans que la pròpia aprovació del Pla, i és en la finca La Baronessa, en la qual el Jutjat obliga al fet que torne a ser sòl urbà. La Conselllería, ja en atenció al que pot vindre i sabent les seues conseqüències, obliga al fet que es catalogue com a tal abans de l'aprovació. D'aqueixes ens vindran moltíssimes, no ho dubten.

 

Tampoc compartim un Pla per a anar fent modificacions segons ens convinga; això no és un Pla, això és més del que tenim “urbanisme a la carta”. Un PGE es fa perquè tinga una durabilitat en el temps, amb el mínim de modificacions i arranjaments, i que siga un document clar, concís i vàlid per al treball diari, amb seguretat jurídica i útil per a tots.

 

Com bé va dir Gent de Dénia en el ple, un bon Pla dona riquesa al poble, un mal Pla dona pobresa i inseguretat jurídica.

 

Quant al punt que indica la Sra. Ripoll que l'Ajuntament no ha aprovat la clàusula de responsabilitat que exigeix la Conselleria, he d'indicar que ja l'han incorporada a les normes, i fan una exposició de difícil comprensió en la qual no deixa clara la postura. Encara que tenen un informe desfavorable del secretari i de la T.A.G d'Urbanisme, és un requisit que sol·licita la Conselleria per a poder aprovar el PGE, i si no està, és clar que el PGE no tindrà l'aprovació.

 

La Conselleria obliga a aqueixa clàusula perquè sap, o com nosaltres, preveu el que pot ocórrer, i vol salvar la seua honorabilitat. L'equip de govern només vol un PGE, obviant fins i tot anar al Consell Jurídic Consultiu, que sol·licitem aquest grup polític municipal, i deixar aparcada la seua eufòria fins que es pronuncie. Només volen un triomfalisme al preu que siga, això sí, el preu el pagarem els ciutadans de Dénia.

Mario Vidal, candidat a l'alcaldia per Gent de Dénia

<<< Tornar a la portada