Benitatxell combat les males olors en un tram de la xarxa del clavegueram 

Benitatxell combate los malos olores en un tramo de la red del alcantarillado 
  07/03/2022
S'ha netejat la canalització de l'Avinguda d’Alacant i s'ha realitzat una inspecció amb cambra robotitzada per a detectar una possible fissura en la canonada general


Els departaments de l'Ajuntament i Poble Net encarregats de les millores hídriques en el municipi continuen treballant per a solucionar els problemes existents en la xarxa de clavegueram. L'últim treball ha consistit en la la neteja i inspecció de la canalització de l'Avinguda d’Alacant, en concret en la part final abans de l'eixida del nucli urbà cap a Teulada.
    L'actuació ha vingut motivada per les reclamacions dels veïns per la presència de fortes olors. Se suposa que podrien tindre el seu origen en les aigües residuals que transporta el col·lector fins a una estació de bombament d'aigües residuals, pas previ a ser enviades a la depuradora del nucli urbà, situada al costat de l'Ecoparc.
    Els treballs realitzats han suposat la neteja de tota la línia de clavegueram per a poder realitzar després una inspecció amb cambra robotitzada amb l'objectiu de detectar una possible fissura en la canonada general del clavegueram, fet que podria ser la causa d'aquest problema. 
    Amb la informació obtinguda, es podran proposar actuacions correctores a executar pel propi Ajuntament, així com recomanacions al veïnat perquè millore les seues instal·lacions particulars, en concret les connexions al col·lector municipal.
    Aquesta actuació es troba emmarcada dins de la decidida proposta de millora dels serveis públics que l'Ajuntament impulsa mitjançant la seua empresa pública Poble Net.

<<< Tornar a la portada