Calp destina 85.000 euros a la reedició dels Bono Baby

Calp destina 85.000 euros a la reedición de los Bono Baby
  05/07/2022

Des d'aquest dimarts 5 de juliol i fins al 9 de setembre està obert a Calp el termini de presentació de sol·licituds de les ajudes Bono Baby 2022. Es tracta d'ajudes de fins a 500 euros destinades a l'adquisició de productes infantils de primera necessitat, puericultura, farmàcia i parafarmàcia, alimentació infantil, etc. adquirits en el comerç local.
    Aquesta convocatòria està dirigida a les famílies amb xiquets nascuts o adoptats amb edats entre 0 a 3 anys que almenys tinguen un progenitor empadronat a Calp en els últims 5 anys. A més la persona que ho sol·licite ha de trobar-se en situació d'ERTO o desocupació o els ingressos de la unitat familiar es troben per davall de 4 vegades l'Iprem.
    La quantitat pressupostada per a aquest programa és de 85.000 euros i les ajudes són compatibles amb altres subvencions, ingressos o recursos. Les despeses subvencionables són productes d'higiene, farmacèutics, roba, articles complementaris i altres de la mateixa naturalesa destinats al menor. 
    Les ajudes a més estan directament vinculades a la promoció i dinamització del comerç local de proximitat en poder ser utilitzades exclusivament en els comerços que tinguen llicència d'obertura en el municipi de Calp. 
    Per a poder optar a aquestes ajudes els pares hauran d'aportar les factures dels productes adquirits des de la data de naixement i/o adopció fins a la data de presentació de la sol·licitud de l'ajuda.
    Segons les dades del padró municipal, la taxa de naixement ha descendit durant els tres últims anys. En aquest sentit resulta fonamental fomentar la natalitat per a reduir l'envelliment de la població per la incidència que, a mitjà i llarg termini, pot tindre en el nostre municipi, d'ací la posada en marca d'aquesta mena de mesures.

<<< Tornar a la portada