L'Ajuntament de Dénia amortitza 3 milions d'euros de deute bancari

El Ayuntamiento de Dénia amortiza 3 millones de euros de deuda bancaria
  20/11/2023

L'Ajuntament de Dénia destinarà 3 milions d'euros a l'amortització anticipada de préstecs. La quantitat assignada es finançarà a càrrec del romanent de tresoreria de l'any 2022.  L'expedient de modificació de crèdits s'exposarà al públic, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant el termini de 15 dies, amb la finalitat que es puguen presentar reclamacions. Este punt ha sigut aprovat amb els vots a favor del PSPV, Compromís, Partit Popular i Gent de Dénia i el vot en contra de Vox.

D'altra banda, el ple ha donat llum verda a l'aprovació inicial d'un altre expedient de modificació de crèdit en el pressupost de 2023 per import de 100.000 euros, procedents d'una partida per a conservació d'edificis que s'ha donat de baixa. Estos diners es destinarà a les següents actuacions: obra d'emergència en un mur després en la nau de Llobell (40.000 €); construcció d'una passarel·la sobre un barranc del Camí de Sant Joan que permeta el pas segur dels vianants per este tram, que en l'actualitat manca de vorera i és molt estret (17.000 €); subministrament de combustible per a la residència Santa Llúcia (18.000 €); porta en el Mercat municipal (6.000 €) i aire condicionat en l'edifici de Serveis Socials (19.000 €). En este cas, l'acord s'ha adoptat per unanimitat. 

<<< Tornar a la portada