L'Ajuntament de Dénia encara la fase final de la redacció del Pla General, després d'aprovar-se la Declaració Ambiental 

El Ayuntamiento de Dénia encara la fase final de la redacción del Plan General, tras aprobarse la Declaración Ambiental 
  22/10/2021

 

 

La Conselleria ha donat el vistiplau a la Declaració Ambiental i Territorial Estratègica (DONA'T), la qual cosa permet a l'Ajuntament passar a la part final del procés de redacció. Segons l'equip de govern, s'han acceptat les al·legacions municipals.

Però abans que es procedisca a redactar la versió final del PGE, s'hauran d'emetre informes sectorials per part de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i de Costas perquè es pronuncien sobre els últims canvis. 

La Direcció General del Medi natural i Avaluació Ambiental dona per vàlides la pràctica totalitat de les rectificacions sol·licitades per l'Ajuntament. S'acceptada que les zones declarades com a inundables en la DONA'T inicial puguen ser classificades com a urbanitzables. Es tracta del sector Sant Pere, la zona del Bosc de Diana reservada per a un centre escolar, els terrenys de la futura estació intermodal i els sectors de sòl terciari de la Mistelera i les Tres Torres. La comissió avaluadora entén que la cartografia utilitzada per l'Ajuntament és més completa que la del Patricova. A més, l'ampliació de l'IES Maria Ibars es farà, com proposava la Conselleria, dins del sector Platja-Torrecremada, que no està afectat per inundabilitat.

D'altra banda, es podrà reduir el sòl urbanitzable, tal com plantejava l'Ajuntament, i es validen les previsions de creixement a fi de tancar el nucli urbà.

 Quant al sòl situat al voltant del riurau, s'accepta “per ser l'àrea de desenvolupament lògic del poble, però reduït a la meitat”.

La Conselleria ha fet matisacions sobre la requalificació com a urbanitzable de la zona d'Alqueries-Bosc de Diana, que es podrà escometre amb la finalitat de condicionar el futur parc. 

L'alcalde, Vicent Grimalt, ha manifestat que l'aprovació de la DONA'T és un fet important, perquè “el model urbanístic i de futur, el projecte de ciutat que hem proposat per a Dénia, ha rebut el vistiplau del màxim òrgan mediambiental”. Ha assenyalat que “ens tocava ja redactar un Pla General perdurable en el temps, que acabe amb l'anarquia urbanística i la inseguretat jurídica conseqüent, pujar-nos al carro de la sostenibilitat, i canviar el que calga canviar per a avançar cap a ciutats més sostenibles”. 

A més, ha ressaltat el treball realitzat pels tècnics sota la supervisió de José María Chofre, i sobretot el treball de la regidora Maria Josep Ripoll, "a la qual històricament aquest poble li haurà d'agrair la seua aposta valenta per fer un Pla General amb la rigorositat amb què s'ha fet".

L'equip de govern preveu que el PGE s'aprove abans que acabe la legislatura.

<<< Tornar a la portada