L’Ajuntament de Pego destina més de 70.000 euros per a ajudar les empreses locals a minimitzar l’impacte del Covid

El Ayuntamiento de Pego destina más de 70.000 euros para ayudar a las empresas locales a minimizar el impacto del Covid
  29/08/2002

Una subvenció de la Diputació d’Alacant permetrà a l’Ajuntament de Pego destinar 70.711 euros a les empreses del municipi amb la intenció de pal·liar les conseqüències de Covid-19. Això, segons fonts de l’equip de govern, suposa un pla per al sector econòmic que preveu gestionar-se a través de la regidoria de Promoció Econòmica AFIC-Creama amb l’objectiu de beneficiar pimes, micropimes, xicotets empresaris autònoms i professionals.

            Totes aquestes podran sol·licitar les ajudes econòmiques per a afrontar despeses corrents generals com la quota de l'autònom, consultoria i assessoria, així com subministrament de llum, serveis de telefonia, lloguer del local i interessos de préstecs. En concret, les empreses podran optar fins a un total de 4.000 euros, i hauran de complir  requisits com que la mitjana mensual de facturació dels mesos compresos entre l'1 de juliol de 2021 i el 30 de juny de 2022, haurà de ser igual o inferior a la mitjana mensual facturada en 2019; estar donades d'alta en la Seguretat Social i Hisenda,; trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social; no tindre deutes pendents amb el consistori i que el seu domicili fiscal s’ubique en el terme municipal de Pego.

            Des de l’Ajuntament han remés als interessats a la en la web del portal de comerciant gestionat de manera directa per l'equip de Creama Pego, que queda a seua disposició per a qualsevol dubte o aclariment abans de presentar les sol·licituds per mitjà del certificat digital per la seu electrònica de l'Ajuntament.

            “Aquesta subvenció és un xicotet alleujament per a les empreses i empresaris del municipi que tant han patit durant els mesos de pandèmia”, ha manifestat el regidor de Comerç, Promoció Econòmica, i Creama; Ricardo Sendra, qui ha agraït la predisposició de la Diputació d'Alacant a concedir aquest tipus d’ajudes beneficioses per a les empreses que alhora mouen l'economia local.

<<< Tornar a la portada