El Departament de Salut adverteix que els pacients amb *EPOC són població de risc enfront de la COVID-19

El Departamento de Salud advierte que los pacientes con EPOC son población de riesgo frente al COVID-19
  19/11/2020

Amb motiu del Dia Mundial de la EPOC celebrat aquest dimecres, professionals especialistes del Departament de Salut de Dénia adverteixen que els pacients amb Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (EPOC) són població de risc enfront de la SARS-CoV-2. La EPOC (que agrupa la bronquitis crònica i l'emfisema pulmonar) és una malaltia crònica generalment associada al tabaquisme que es caracteritza per una obstrucció del flux aeri a causa d'una inflamació de les vies respiratòries. 

No és una malaltia que predispose a infectar-se de SARS-CoV-2, però en cas de contagi el risc de desenvolupar un quadre greu és major per a un malalt amb EPOC. I una vegada infectat, el pacient amb EPOC, sobretot si és ancià i amb un grau avançat de la malaltia, té pitjor pronòstic i major índex de mortalitat.

El Dr. Miguel Ángel Císcar, pneumòleg del Departament de Salut de Dénia, explica que això es deu al fet que els  pacients amb EPOC, sobretot si són de grau moderat o sever, presenten de partida una capacitat respiratòria reduïda, que es pot veure compromesa amb la infecció pel  COVID19. En aquesta línia, aconsella que “els pacients amb EPOC han de mantindre el seu tractament amb els inhaladors que li haja prescrit el seu metge, no han de fumar, han de vacunar-se de la grip i en cas d'usar oxigene complir amb les hores establides.

Subscriu-te!