El Departament de Salut de Dénia posa en marxa un programa dirigit al pacient crònic complex

El Departamento de Salud de Dénia pone en marcha un programa dirigido al paciente crónico complejo
  03/05/2023

El Departament de Salut de Dénia ha dissenyat i posat en marxa un programa dirigit al Pacient Crònic Complex, que inclou a persones dependents, amb patologies limitants i progressives, polimedicats i que requereixen d'assistència sanitària múltiple, a causa de la seua deterioració funcional. Segons ha explicat el Dr. José Bataller, director en funcions d'Atenció Primària, “el pacient crònic complex és un perfil que va en augment, donada la tendència demogràfica de piràmide invertida, amb una població cada vegada més envellida a Espanya i, en major mesura, a la Marina Alta, amb el considerable augment de residents europeus jubilats, que trien aquesta comarca per a viure”.

El Programa de Crònic Complex és un circuit assistencial que engloba la cura d'aquesta mena de pacients, en qualsevol circumstància: des d'una situació d'estabilitat, passant per una agudització o la pròpia hospitalització. El programa es gestiona a través de les Unitats de Medicina i Infermeria Familiar i Comunitària, amb el suport d'altres especialistes de l'hospital.

Els professionals han desenvolupat un pla de cures integral del pacient, amb cites i proves programades al llarg de tot l'any, amb l'objectiu de monitorar la seua evolució. El programa, a més, treballa en l'apoderament del pacient per a convertir-lo en subjecte actiu de la seua patologia. Segons el Dr. Bataller, “aquest conjunt de mesures també permet detectar de manera precoç les aguditzacions, actuar immediatament des del propi centre de salut i així evitar ingressos hospitalaris”.

El programa s'ha implantat de forma pilot en les zones bàsiques de salut d'Ondara i Pedreguer, i s'estendrà a tots els centres de salut de la comarca. Serà complementari amb altres plans del departament, com el del Pacient Pal·liatiu o el d'Insuficiència Cardíaca. Des del Departament de Salut, s'ha destacat que els resultats estan sent molt bons, ja que aporten avantatges, com la proximitat del pacient als seus equips d'Atenció Primària, l'assistència integral i multidisciplinària, -per la integració del programa amb els serveis hospitalaris-, la prevenció i l'abordatge precoç de descompensacions de la patologia crònica, la rehabilitació de les capacitats o la promoció de l'autonomia del pacient en el seu entorn de vida.

<<< Tornar a la portada