L’equip de govern d’Ondara proposa una baixada de l’IBI en 2023 a la vista del sanejament de les arques municipals

El gobierno de Ondara propone una bajada de IBI en 2023 a la vista del saneamiento de las arcas municipales
  24/10/2022

El comptar amb l’acta d'arqueig -diners líquids en els comptes públics- de 2.670.812 euros, datada en octubre de 2022 ha motivat a l’equip de govern d¡’Ondaraa proposar una baixada de l’Impost de Bens Immobles per al proper exercici, donada l’amortització de tots els préstecs en els anys anteriors. Segons destaquen en un comunicat, aquest sanejament de les arques municipals ha estat  gàcies a les mesures d'estalvi i a haver realitzat totes les inversions amb fons del propi Ajuntament, sense recórrer a nous endeutaments.

            En això la nota incideix en que quan l’equip PSPV-Compromís va entrar a governar en 2015 la primera acta d’arqueig signada per la Regidora d’Hisenda va ser de 55.920 euros; els préstecs de l'Ajuntament ascendien a 3.778.000 euros, i el deute per habitant era 569 euros.

            “Gràcies a la liquiditat i solvència actual dels comptes municipals a què s'ha arribat amb Raquel López com a regidora d'Hisenda, es pretén aplicar per a 2023 una baixada en el rebut de l'IBI que paguen els veïns i veïnes d'Ondara” ha justificat l’alcalde, per a especificar que el decrement serà d'un 4,48% del rebut, passant d'un tipus impositiu actual de 0,67 a 0,64.

Així mateix ha confirmat que la iniciativa serà elevada a l’aprovació del ple ordinari d’octubre, per a que puga aplicar-se a tots els rebuts de l’IBI d'urbana del poble durant 2023, encara que si be la rebaixa d’eixe impost suposarà una caiguda dels ingressos en els pressuposts municipals de 2023, tenint en compte que els preus de tot s'estan pujant, la situació econòmica actual de l'Ajuntament d'Ondara permetrà assumir aquesta minva en els ingressos sense portar a la fallida als comptes municipals ni repercutir un major cost a la ciutadania. Aquest extrem ha estat justificat per Ramiro en ares a que el deute per habitant a Ondara és actualment de zero euros i que, des de 2020 l'Ajuntament no té pendent el pagament de cap préstec per les mesures d'estalvi i esforços en contenció de la despesa de totes les Regidories de l'Ajuntament.

Així mateix ha aprofitat per a relacionar el tema amb l’evolució de l’Impost de Bens Immobles a Ondara, per a remarcar que l'any 2012 es va sol·licitar la revisió cadastral, en 2013 va entrar en vigor el conegut com “cadastràs” i es va produir un increment desmesurat del valor de les vivendes del municipi. En eixa dinàmica, segons subratlla, la pujada de la base liquidable s'ha realitzat percentualment anual, un 10% cada any, fins a 2022.

“El govern local va començar a abaixar el tipus impositiu any rere any, perquè la pujada en els rebuts de l'IBI no pujara tan dràsticament” ha apuntat Ramiro pera recordar que en 2014 el coeficient de l'IBI era 0,85, i es va abaixar al 0,77 en 2015, la qual cosa va suposar una reducció del 9,41%. A banda, en eixa deriva s’han anat aplicant noves rebaixes en els anys 2016 –coeficient 0,73, que es tradueix en un 5,19% de reducció al rebut, 2017 –coeficient 0,70, i un 4,11%- i 2018 –coeficient 0,67, i al remat, reducció del 4,29%.- en relació a l'any anterior. A banda, indica que en 2019 i 2020 es va decidir actuar en la baixada del valor cadastral en compte de la baixada del coeficient de l'IBI com a mitjà per a amortir el “cadastràs”, de manera que es va continuar compensant el rebut via revaloració a la baixa del valor cadastral que permetia el Ministeri d'Hisenda. Mesura aquesta última, que, especifica, es va sol·licitar en els últims exercicis per part de l'Ajuntament d'Ondara directament al Ministeri d'Hisenda, i que s'ha permès perquè la modificació cadastral realitzada en 2012 va resultar ser especialment onerosa.

Per a Ramiro, l’actuar sobre el valor cadastral ha afectat positivament també als anys posteriors, perquè en anar reduint-se progressivament el valor cadastral dels immobles es paga al final un rebut per l'IBI de menor quantia; en concret, la disminució del valor cadastral va ser del 7% en 2019 i del 3% en 2020.

La proposta per a 2023, a judici de l’alcalde “vindrà a alleugerir la càrrega fiscal de la ciutadania d'Ondara en una època especialment complicada per a tots, a causa de la inflació, els costs energètics i la pujada dels tipus d'interès que afecten totes les famílies”.

 

 

<<< Tornar a la portada