El jutjat n.2 de Dénia acorda el sobreseïment del procediment per la vacunació amb dosis sobrants de l'alcaldessa dels Poblets i l'exalcalde del Verger

El juzgado n.2 de Dénia acuerda el sobreseimiento del procedimiento por la vacunación con dosis sobrantes de la alcaldesa de Els Poblets i el exalcalde de El Verger
  08/04/2022

La magistrada del jutjat d'instrucció núm. 2 de Dénia Maria Luisa Calabuig Costa, ha acordat el sobreseïment provisional del procediment instruït a conseqüència de la vacunació contra el Covid-19 el gener del 2021 amb dosis sobrants per part de l'alcaldessa dels Poblets, Carolina Vives, i de l'alcalde del Verger, Joaquín Coll. Segons conclou el document aquesta decisió, ha estat adoptada “per no resultar degudament acreditada la comissió per part dels investigats dels delictes de prevaricació i suborn que han donat lloc a la incoació de les actuacions”

No obstant això, la resolució haurà de ser notificada al Ministeri Fiscal ia les parts personada perquè contra aquesta puguin interposar recurs de reforma i subsidiari d'apel·lació en termini de tres dies o recurs d'apel·lació en el termini de cinc, comptadors des del següent a la notificació.

Així mateix, el document rememora que el procediment va ser iniciat en virtut de denúncia presentada per la Fiscalia que contenia les diligències de recerca penal 24/2021 de la Fiscalia Provincial d'Alacant, Secció Anticorrupció, per l'existència

d'un possible delicte de prevaricació i suborn, dirigits inicialment contra Joaquín Coll Moll i Carolina Vives Bolufer. Procediment que va comportar la declaració tant dels dos alcaldes com dels sanitaris de l'esmentat centre de salut i la testifical del llavors director gerent del Departament de Salut de Dénia, Luis Carretero i dels coordinadors d'infermeria tant d'aquest Centre de Salut com del d'El Verger pel fet que en depenia l'atenció sanitària d'aquest darrer municipi i la dels Poblets.

A més s'apunta que, després de practicar la referida declaració a tots ells, el Ministeri Fiscal va presentar escrit davant el jutjat el 29/03/2022, pel qual sol·licitava el sobreseïment provisional de la causa quant, segons es va fer constar “del que ha actuat no queda degudament acreditada l'existència d'indicis de la comissió d'un delicte de

suborn de l'art. 422 i 424.1 del Codi Penal per part dels investigats”.

CANFALI MARINA ALTA s'ha posat en contacte amb el matrimoni Vives-Coll els que han declinat fer cap mena de declaració fins que des del jutjat confirmin que l'arxiu judicial és ferm.

<<< Tornar a la portada