El plenari d’Ondara dona llum verda a la memòria del projecte de construcció de la Casa de la Música i Arts Escèniques

El plenari d’Ondara dona llum verda a la memòria del projecte de construcció de la Casa de la Música i Arts Escèniques
  31/07/2020

Pretenen que siga subvencionat per la Diputació en el Pla Planifica

 

Tots els partits polítics amb representació al consistori municipal han aprovat per unanimitat en el darrer plenari ordinari la presentació a la Diputació d’Alacant la memòria del projecte de construcció de la Casa de la Música i Arts Escèniques, per a tractat de que el seu finançament quede inclòs en el Pla Planifica.

Segons ha informat l’alcalde, José Ramiro, es tracta d’un edifici amb una superfície de 537m2 i amb 447 m2 d’ús útil que estarà ubicat a una parcel.la dotacional d’ús cultural al pla parcial de Tossals. “Aquest edifici és necessari ja que l’aulari de música s’ha quedat xicotet i, a més de donar cabuda a l’Escola de Música Gonzalo Ortolá, també pot ser el lloc idoni perquè puguen utilitzar-lo la Colla de Dolçaines i Tabals, els cors o la batukada” ha justificat per a aclarir que quan siga el moment de redactar el projecte, la intenció és preguntar els col·lectius afectats per a poder recollir totes les idees i aconseguir una proposta més interessant i atractiva.

La proposta ha estat acollida de forma receptiva per l’oposició. Així el portaveu del PP, Álex Hernández, ha justificat el vot a favor del seu grup en el fet que aquest edifici és una necessitat i suposa un avanç per al poble d’Ondara. No obstant, ha reclamat que també es tinga en compte els veïns de Tossals perquè puguen aportar idees i estar informats.

Per la seua banda, el regidor de Ciutadans, Joan Costa, ha anunciat el seu vot a favor pel fet de constituir un edifici obert a tota la gent que està relacionada en el món de la música i la cultura.

El plenari, que retornava a la convocatòria presencial després de les sessions telemàtiques que ha motivat la pandèmia del COVID-19, ha abordat també la moció conjunta del tots els grups relacionada amb la figura d’un infermer o infermera als centres educatius d’infantil i primària d’Ondara i amb l’inici del pròxim curs escolar. La proposta, que va partir de la formulada en un primer moment pel PP per tal de garantir la seguretat dels alumnes amb malalties cròniques i per a altres casos, ha estat refondida després de reconèixer les competències en la matèria de la Conselleria d’Educació i de la Conselleria de Sanitat, i delimitar que la responsabilitat sanitària recau en el centre de salut de referència. Tot i així, la mesura contempla mesures com l’aplicació de tots els protocols necessaris que vinguen marcats per les autoritats competents en matèria de neteja i desinfecció dels centres educatius d’infantil i primària; la promoció d’un curs de primers auxilis per als treballadors i treballadores municipals que exerceixen les seues funcions als centres educatius d’infantil i primària d’Ondara; o facultar a la Regidoria d’Educació per a la programació de formació sanitària en prevenció de salut i hàbits saludables en els centres educatius i informar al Consell Escolar Municipals dels acords aprovats en la moció.

Subscriu-te!