El ple acorda la resolució de la condició d'agent urbanitzador del projecte Pego-Golf

El pleno acuerda la resolución de la condición de agente urbanizador del proyecto Pego-Golf
  19/11/2020
Haurà de procedir a una nova licitació per al desenvolupament del PAI

La corporació municipal de Pego ha decidit en sessió plenària extraordinària la resolució de la condició d'agent urbanitzador del projecte Pego-Golf, adjudicada en 2006 a la mercantil Inversions Patrimonials La Marina. 
    La decisió -adoptada amb el vot favorable PSPV, Ciutadans de Pego i Compromís, amb l'abstenció de PP i Ciutadans-, ha assumit el dictamen del Consell Jurídic de la Generalitat Valenciana, després de la consulta instada per l'alcaldia, fonamentat en l'incompliment per part de la mercantil dels terminis per a l'inici de les obres d'execució del programa urbanístic integrat. D'aquesta forma, el desenvolupament d'aquest PAI comportarà una nova licitació d'aquesta figura i una nova adjudicació.
 

Subscriu-te!