El PP d’Ondara reconeix l’autoria d’una denúncia contra la regidora de Cultura i diverses empreses locals davant de la Fiscalia Anticorrupció

El PP de Ondara reconoce la autoría de una denuncia contra la concejala de Cultura y varias empresas locales frente a la Fiscalía Anticorrupción
  27/05/2022

Fomentar la rumorologia resulta, a vegades, un arma de doble tall que si no es té cura acaba ferint al que la maneja. I això es el que li ha passat al grup municipal del PP d’Ondara en la última sessió plenària de la corporació, quan el seu portaveu, Àlex Hernàndez, ha sigut inquirit per l’alcalde sobre l’autoria de la denúncia portada davant de la Fiscalia Anticorrupció a la regidora de Cultura, Raquel Mengual i a diferents empreses locals per la contractació d’activitats del projecte “Ondara. La Joia de la Cultura” per a tractar de portar a cap des de l’Ajuntament actes culturals en els temps de pandèmia.

            Ramiro ha aprofitat que la qüestió estava relacionada amb el punt de l’ordre del dia que aprovava definitivament el procediment de revisió d’ofici d’una factura d’una de les empreses objecte d’investigació, per a preguntar-li directament a Hernández si el PP estava darrere de la denúncia presentada davant la Fiscalia Anticorrupció que s’havia dirigit mesos enrere a l’Ajuntament per a demanar la pertinent documentació sobre les delegacions que té atribuïdes Mengual en matèria de contractació. Documentació que des de l’Ajuntament li se va remetre oportunament fent constar que la capacitat de contractar recau, sobre la Junta de Govern Local, a instància i requeriment dels tècnics de les diverses àrees, però en cap cas sobre la Regidora de Cultura.

            El portaveu popular no ha tingut més remei que confirmar que el seu partit havia sigut l'artífex de la denúncia presentada en la Fiscalia Anticorrupció, encara que ha intentat matisar que ells no havien denunciat a la Regidora de Cultura. Per a Hernández, la tasca de fiscalització del govern comporta la presentació de moltes coses en Fiscalia, pel fe, al seu entendre, entra d'ofici on veu alguna irregularitat. “Nosaltres vam veure una irregularitat i vam presentar un escrit a la Fiscalia Anticorrupció d'Alacant, perquè és el més adequat, millor que anar al Jutjat de Dénia a presentar la denúncia i fer-nos la foto com han fet altres ací, i, fins al moment, no ens hem pronunciat ni hem volgut fer mal a cap persona en

particular” ha afirmat.

 

RAMIRO: “UN MODEL D’OPOSICIÓ QUE DENUNCIA PEL PENAL”

 

            Aquesta consideració ha estat replicada per l’alcalde, per a apuntar que “no és l'única cosa que heu enviat a Fiscalia”,  encara que segons ha informat “de l’altre no s'ha sabut res ni s'ha demanat informació. Amb això ha passat a advertir que “açò també quedarà en res, perquè res hi ha”.

            “Aquest és el vostre model d'oposició: denunciar pel penal a regidors i regidores; el model que criticàveu quan el PP estava al govern”, ha sentenciat Ramiro.

            Pel que fa al punt específic que va donar origen al debat, l’equip de govern PSPV-Compromís ha fet valdre la seua majoria davant de l’abstenció de PP i Ciudadanos per a aprovar definitivament el procediment de revisió d’ofici. Procediment que comporta la declaració, amb caràcter definitiu, la nul·litat de ple dret del l’acord municipal de la Junta de Govern Local de data 1 d’octubre de 2021 pel qual s’aprovava a la mercantil Maximled, S.L.una factura per import de 4.005,10 euros, presentada el 20/09/2021 en concepte de “lloguer d’escenari, so i llums, La Joia de la Cultura, agost 2021”. Segons s’ha argumentat tal acord vulnera allò establert en l’article 47.1.e) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en relació als articles 37 i 39.1 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic. La decisió ha seguit la línia establerta en el ple Ordinari de desembre 2021 per a iniciar la revisió d’ofici d’aquesta factura que va comportar que, després d’haver demanat al lletrat assessor la normativa aplicable i el procediment a seguir, es sol·licitès el dictamen al Consell Jurídic Consultiu perquè es pronunciara sobre la possible causa de nul·litat de la factura. Aquest últim organisme va concloure en el Dictamen de 13 d’Abril de 2022, ratificar les consideracions municipal i emet dictamen favorable a la revisió d’ofici de l'acord de la JGL d’1 d’octubre de 2021., que comportà que la factura en qüestió quedara sotmesa a un procés de revisió d’ofici.

Abans de prendre la decisió, l’alcalde ha explicat a la corporació que l’Ajuntament d’Ondara havia pres la iniciativa de revisar aquesta factura en no existir expedient de contractació.

 

 

 

<<< Tornar a la portada