El PSPV confirma la candidatura de Carolina Vives per a revalidar l'alcaldia dels Poblets sota les seues sigles

El PSPV confirma la candidatura de Carolina Vives para revalidar la alcaldía de Els Poblets bajo sus siglas
  10/03/2023

El secretari comarcal del PSPV, José Ramiro, ha confirmat la candidatura de Carolina Vives sota les sigles socialistes per intentar revalidar l'alcaldia dels Poblets. “Vist que la llista electoral del PSPV ha estat portada a l'assemblea local i ratificada per unanimitat, des de l'executiva socialista de la Marina Alta donem el nostre suport a aquesta elecció i ens congratular-nos de poder tornar a disposar d'un actiu important per al partit com és Carolina Vives en vista de la gestió desenvolupada al municipi durant aquesta legislatura”, ha apuntat.

La confirmació s'ha vist acompanyada per la compareixença de Vives al capdavant dels integrants d'una llista que ha qualificat com a “renovada, els integrants de la qual compten amb la il·lusió necessària per assumir el repte de continuar aprofundint en la renovació d'infraestructures del municipi, que permeti a veïns i residents augmentar-ne la qualitat de vida”.

Vives ha rebutjat el dubte a favor de seguir com a candidata socialista "per raons sentimentals i d'operativitat" encara que, segons matisa "la intenció de l'equip que encapçalo és governar per a tots els veïns i residents tal com hem intentat fer aquests quatre anys sense atendre qüestions de sexe, ideològiques o de creences”.

Per Vives, “buscava un equip sòlid i compromès per afrontar amb garanties una nova etapa de govern a la propera legislatura i veig que l'he trobada en poder comptar amb un grup de persones procedents dels diferents sectors socials, amb el valor afegit que atorga que hagin decidit per acompanyar-me en aquest nou camí malgrat tenir ofertes d'altres partits”. En això, ha reivindicat “haver intentat ser durant aquests quatre anys una alcaldessa de proximitat, que, contràriament als meus antecessors al càrrec, ha intentat atendre a peu de carrer problemes i inquietuds del dia a dia dels ciutadans dels Poblets , per intentar resoldre'ls amb la màxima celeritat”.

 

LA PROXIMITAT AL VEÍ I RESIDENT COM AVAL

 

L'afirmació l'ha portat a presentar Rubén Requena Suárez, Candi Vives Gavilà, Eva Maria Candel Fontanet, Fabrice Sébastien Navarro, Bernard Frank Ross i Andrea Hall com a integrants dels llocs de sortida d'una candidatura que, afirma, “conjuga l'experiència en la gestió, la capacitat de treball i la proximitat al tracte amb la frescor necessària a l'hora de plantejar diferents inquietuds sobre la vida municipal per encarar nous projectes i millora de serveis que siguin comuns i generals als 2.700 ciutadans que tenen al nostre terme municipal com a marc ideal per desenvolupar la seva vida quotidiana”.

En aquesta dinàmica, ha establert com a prioritats conduir el procés de licitació del col·legi que la Conselleria dEducació ha delegat a lAjuntament. Procés que, segons especifica, haurà d'emprendre amb la gestió de 1.250.000 euros que la Conselleria ha inclòs en el pressupost vigent amb destinació a la demolició i fonamentació del centre, per completar la definitiva construcció calculada en 2.550.000 euros en l'exercici següent.

Tot això, a més de finalitzar iniciatives com la reurbanització de la connexió de l'avinguda del Mestre Vicent amb la zona escolar, l'auditori i el parc ara en execució, projectes que comencen a veure la llum al tram final de la present legislatura com la canalització del riu Girona i la creació de diferents parcs de llarg a llarg del terme municipal.

Pel que fa a nous projectes, aposta per "continuar humanitzant les zones urbanes, amb una política que permeti complementar la gestió de les preceptives ajudes d'administracions, amb l'oportuna dedicació resoldre les qüestions quotidianes dels veïns de la manera més àgil possible".

<<< Tornar a la portada