El Tribunal d'Estrasburg dona la raó als propietaris d'una casa que va ser subhastada sense el seu coneixement 

El Tribunal de Estrasburgo da la razón a los propietarios de una casa que se subastó sin su conocimiento 
  19/01/2021

Assenyala que la notificació en el tauler d'anuncis del jutjat va ser nsuficient 

 

Dos ciutadans holandesos, Hans Johannes Klopstra i la seua esposa, han obtingut el suport del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) després de quedar demostrat que no van rebre cap notificació de la subhasta del seu habitatge de Xàbia. La fallada judicial considera que les autoritats espanyoles “no van ser diligents” a l'hora de comunicar el procediment als propietaris. 

És la segona sentència d'aquest tipus que emet el Tribunal d'Estrasburg. En aquest cas, el demandant i la seua esposa van signar a l'agost de 2003 un préstec hipotecari per un import de 350.000 euros amb el Barclays Bank amb la finalitat de finançar la construcció d'un habitatge a Xàbia i cobrir el que tenien subscrit amb una altra entitat bancària. En el document apareixia el seu domicili a Alemanya, encara que s'especificava que les notificacions a Espanya s'haurien de dirigir a l'adreça de la parcel·la de Xàbia. Al febrer de 2012 el banc els va enviar dos burofaxos comunicant que havia decidit rescindir el contracte per haver incomplit el pagament de les quotes mensuals des de l'any anterior. L'entitat els va reclamar el total de la quantitat deguda, 190.461 euros. 

La primera fallada es va produir quan Correus va deixar una avís en la bústia de la parcel·la que havien de recollir els burofaxos en l'oficina, si bé els propietaris no van acudir ja que residien fora d'Espanya. Posteriorment, el banc va presentar una demanda davant el Jutjat número 2 de Dénia, que al seu torn va sol·licitar la col·laboració del jutge de pau de Xàbia per a citar als afectats en l'adreça de la parcel·la, encara que el domicili correcte havia variat i es corresponia amb el de l'habitatge. Se'ls va voler citar a través del servei postal ordinari, si bé Correus va indicar que la notificació no havia tingut èxit degut a “la insuficiència de dades de l'adreça”. Davant aquesta circumstància, es va publicar un anunci en el tauler d'anuncis del jutjat.

En 2013, el jutjat de Dénia va subhastar la casa per 219.400 euros, un preu molt inferior al d'eixida. Però el matrimoni es va assabentar més tard perquè la notificació sol s'havia col·locat en el tauler d'anuncis del Palau de Justícia, sense tindre l'oportunitat de presentar una oferta més alta. Per aquest motiu, van presentar un recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional, que no el va admetre.

En la sentència del Tribunal de Drets Humans, s'indica que “no existeix en l'expedient cap element que demostre que el demandant havia sigut informat del procés en contra seua i la seua esposa, encara que el resultat del procés poguera haver tingut conseqüències indesitjables per a ells”. Puntualitza que “el Jutjat de Dénia “no va considerar la possibilitat d'intentar trobar la direcció correcta de la casa del demandant a Xàbia i no va buscar en el sistema d'informació intern dels tribunals. per a qualsevol direcció alternativa; en canvi, va ordenar directament que la notificació es notificara mitjançant un anunci públic”. Sobre aquest tema, recorda que “la  notificació únicament mitjançant anunci públic, que té caràcter subsidiari segons la legislació espanyola no pot prendre's com a prova suficient de coneixement del procediment si no va acompanyada d'un intent diligent i raonable de notificació personal”. Segons el Tribunal d'Estrasburg, “les autoritats no van ser diligents a informar el demandant del procés d'embargament i no se li va donar una oportunitat raonable per a participar en el procés en contra seua”.

Subscriu-te!