Els 4 cantons: "El Dia Internacional de les Muntanyes" i l'"altra cara" (III)

  28/01/2013

VicenteBalaguer

Continuant amb el moviment ecologista nascut a Dénia i la comarca de la Marina Alta, ens havíem detingut amb la cita d'allò publicat a CANFALI MARINA ALTA el 7 de maig d e1978. Continuem ara recordant la publicació en el mateix número del nostre setmanari. Es tracta d'un manifest sobre la Setmana Ecologista, textualment:

"Nosaltres, ciutadans de la Marina i del País Valencià ens oposem a la construcció d'una carretera pel Montgó, aparentment destinada a instal.lar un repetidor de televisió per les següents causes:

1ª.- La carretera altera l'equilibri ecològic, formant barreres a la natura, abocant-nos a un Montgó pelat i irreconeixible.

2ª.- La carretera pot danyar seriosament el poblat ibèric existent i que consisteix un valor històric a salvaguardar.

3ª.- La carretera pot amagar el propòsit de continuar la destrucció especuladora del Montgó i en tot cas obrirà el pas a noves urbanitzacions abusives.

4ª.- Existeixen altra llocs, com el Coll de Rates o el mont Almisserà on podria ser instal.lat el repetidor, aprofitant carreteres existents, sense perturbar la natura de la nostra comarca i del nostre país.

Denunciem la coacció demagògica que s'ha exercit sobre la població dient-li que o accepta la carretera o no vorà bé la televisió, quan ni està clar que l'objectiu real de la carretera siga posar el repetidor, ni el Montgó l'únic lloc on es pot posar.

Exigim la definitiva i immediata paralització de les obres conscients de què el Montgó és un patrimoni afectiu, natural i històric de tota la comarca i del País Valencià. Exigim la paralització, perquè creguem que ha arribat l'hora de plantejar-se què volem que siga la nostra comarca parant el procés de destrucció que està sofrint.

El turisme no és raó vàlida per destruir la natura i la imatge de les nostres terres. Abans el contrari, nosaltres acusem als qui han omplert d'edificis les nostres costes i paisatge d'estar arruïnant el nostre futur. Ara encara es fan noves obres i continua arribant gent però qui voldrà venir a una terra desproveïda de vegetació, a una terra lletja per la irresponsabilitat dels especuladors?

Volem el Montgó sencer i verd. Volem el manteniment del nostre patrimoni.

No a l'especulació, la irracionalitat i la demagògia. Volem un país lliure, viu i habitable". Eixe era el manifest dels ecologistes davant aquell rebombori d'accions en uns moments confusos políticament després de la mort del Dictador i estant en marxa les maniobres per a la Constitució, que acabaria aprovant-se el 6 de desembre de 1978, escassos mesos després de les maniobres que estem comentant.

El 14 de maig del citat 1978 aquest setmanari publicava, en portada, una informació signada per Isabel Llorens, referida a la Conselleria d'Urbanisme. El conseller del Consell de Parlamentaris del País Valencià, d'Obres Públiques i Urbanisme, Garcia Miralles, diputat del PSOE per Alacant, havia ordenat al seu equip de treball, encara en formació, que recollira informació exhaustiva sobre la carretera d'accés al Montgó, a la vista de varis comunicats rebuts al Palau de Benicarló, denunciant el traçat com atemptatori contra l'arqueologia, ecologia i la història d'eixa muntanya de Dénia. En aquell comunicat es donava a conèixer la breu entrevista mantinguda per CANFALI MARINA ALTA amb alguns membres de l'equip d'urbanisme: amb el secretari personal de Garcia Miralles -senyor Reus- i l'arquitecte, Escribano; els quals els varen comentar que "nosotros, hoy por hoy, nos movemos en un campo de buenas intenciones, y no tenemos ningún poder efectivo, pero podemos aconsejar, y desde luego pronunciarnos en casos similares a este de la Marina Alta". Es manifestava també en el comunicat que el conseller estava personalment interessat en la conservació del Montgó dins d'un pla d'ordenament urbà general, d'ordenament urbà de tota la costa, així com la conservació i recuperació d'àrees naturals (pla d'infraestructura del litoral). Escribano va afirmar que "personalmente opino que la construcció de esa carretera es una animalada". Deien també que primer arreplegarien tota la informació possible, que la Conselleria arbitrarà unes mesures dins el marc de competència sobre el Montgó i, possiblement, després es desplaçarien "in situ". El secretari de Garcia Miralles va parlar també de la possibilitat de convertir el Montgó en parc natural com una garantia de la seua integritat, perquè constituïa "un auténtico símbolo del País Valencià". Reconegueren que l'existència d'eixa carretera pot suposar: "La degradació forestal del Montgó, degradació de les restes ecològiques i l'aparició de abocaments, fem etc.". També manifestaren que al Consell s'està fent una política de consens, perquè es tracta d'un govern de concentració, i ells no estan fent la seua política... I que ara es mouen en un contexte polític distint al del franquisme. Això dien entre altres reflexions. S'està vivint una etapa de polèmiques sobre el tema de la carretera/"camí" reflexada en CANFALI MARINA ALTA. Tant d'escrits anònims com d'altres signats per intel·lectuals, com l'arqueòloga Carmen Aranegui o de l'Assemblea Ecològica de la Marina Alta, aquests en defensa de la integritat del Montgó. Aquesta ocasió li havia dirigit per correu certificat el següent escrit a l'Ajuntament de Dénia: "Sr. alcalde de Dénia. Señor: En reunión celebrada el 9 de los corrientes, la Asamblea Ecológica de la Marina Alta, tras conocer la decisión de ese Ayuntamiento de levantar la suspensión de las obras de la carretera del Montgó, acordó entre otras acciones, la convocatoria de un acto en la Plaça del Convent de Sant Antoni, el domingo 21 de mayo a las 7.30 de la tarde, donde se dará completa información al público asistente y se abrirá un debate popular sobre la salvaguarda de los valores ecológicos y culturales del Montgó. Por la presente nos complace darle conocimiento de tal acto e invitar a esa corporación a participar en el anunciado debate. Atentamente le saluda: Assemblea Ecològica de la Marina Alta". Continuarem.

<<< Tornar a la portada