Gata acorda el seu pla municipal d’emergències

Gata acuerda su plan municipal de emergencias
  27/01/2022

L’Ajuntament de Gata ha aprovat en el darrer plenari, i per unanimitat, un Pla Territorial Municipal davant d’Emergències (PTM), un document que estableix, de manera general, la forma en la qual s'estructuren i organitzen els recursos per a fer front a les situacions de risc i que puguen donar-se en l'àmbit del seu territori. Aquest pla es obligatori per a tots els municipis. 
    A aquest document s’afegeix el Pla d'Actuació Municipal (PAM), que suposa el programa d'àmbit local per a fer front a un risc concret en un municipi o en una entitat supramunicipal. En l'actualitat els riscos on ve determinada aquesta obligació o recomanació són els d'inundacions, incendis forestals i sísmic. En el cas de Gata, es troba en un territori en risc d’incendis forestal alt i en risc sísmic baix-mitjà.
    El regidor de Governació, JoanVi Vallés, va assenyalar que es tracta d’un document “viu” i que es revisarà cada 4 o 5 anys per anar adaptant-lo als canvis del municipi.
    Aquest pla dona un document d’actuació al CECOPAL, Centre de Coordinació Municipal, que està dirigit per l'alcalde i coordinat pel regidor de Governació. 
    El PTM ha estat elaborat per l’empresa Prohenec a través de la convocatòria de subvencions per a la redacció de nous plans d'emergència d'àmbit local de l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències  de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública.
 

<<< Tornar a la portada