L'Associació de Promotors de Dénia vol parar la “persecució manifesta” de l'equip de govern a l'activitat urbanística

La Asociación de Promotores quiere parar la “persecución manifiesta” del equipo de gobierno a la actividad urbanística
  29/04/2023

 Confirma que emprendran accions penals contra els polítics i funcionaris que van aprovar el Pla General 

L'Associació de Promotors Turístics de Dénia (APTD) ha expressat la seua voluntat de parar “la persecució manifesta en la legitima activitat urbanística” per part de l'equip de govern. Així ho expressa l'entitat en un comunicat, en el qual a més confirmen que, després de consultar amb els seus advocats, acudiran al jutjat per a impugnar el Pla General Estructural (PGE), aprovat fa unes setmanes pel ple.

Els promotors anuncien que continuaran avant amb el recurs contenciós administratiu plantejat, interposat contra la Guia Urbanística, que s'està aplicant a Dénia després de l'anul·lació de les NUT. A més, interposaran un nou recurs contenciós administratiu de nul·litat, “contra diferents actes i resolucions adoptats contraris, entenem a dret, tant per la Conselleria, com per l'Ajuntament amb un minuciós estudi de les possibles causes de nul·litat en la redacció i tramitació del PGE que es plasmaran en els processos judicials a interposar”.

- D'altra banda, l'APTD veu viable exercir accions penals “contra tots aquells polítics i/o funcionaris, tant de la Conselleria, com de l'Ajuntament que siguen responsables d'adoptar resolucions presumptament contràries a dret i, de manera especial, per l'acord adoptat en l'últim ple”, en referència a l'aprovació de la versió definitiva del Pla General Estructural. L'associació assenyala que en l'acord es va incloure, amb un informe en contra dels serveis jurídics i tècnics de l'Ajuntament, la clàusula de l'assumpció de responsabilitats patrimonials íntegrament per part de l'Ajuntament. Segons el parer dels promotors, és una clausula “greument lesiva per a l'interés general per les importants indemnitzacions que puguen generar-se i que han de suportar tots els contribuents dianenses”. Tal com apunten els promotors, aquest punt va ser requerit pel director general d'Urbanisme, com a requisit per a l'aprovació definitiva del text per la Comissió Territorial.

“Sembla que no existeix, almenys que tinguem notícies”, asseguren els promotors, “cap reacció de l'Ajuntament ni de la Generalitat, per a esmenar d'alguna manera aqueixa situació caòtica d'inseguretat que han originat en el planejament urbanístic en el municipi, sense que puga penalitzar-se als particulars per una mala gestió de l'Ajuntament i que, de cap manera se'ls pot atribuir, situació que coneix i que ha consentit al llarg d'aquests anys, la Direcció General d'Urbanisme de la Conselleria, no exempta, per tant, de responsabilitat directa, fins i tot a vegades, amb desistiment de funcions en l'exercici de les seues competències, al no fiscalitzar més la intervenció local en matèria urbanística per part de l'administració autònoma, com és la seua obligació per norma”. “I, òbviament”, afigen, “amb una càrrega política manifesta, anteposant els seus interessos partidistes a l'interés comú. Pel que sembla, la seua intenció és seguir amb el seu “full de ruta”, amb l'objectiu de l'aprovació del text del PGE abans del 28 M”.

<<< Tornar a la portada