La Conselleria de Sanitat encara no ha resolt més de trenta noves contractacions sol·licitades per Marina Salut

La Conselleria de Sanidad aún no  ha resuelto más de treinta nuevas contrataciones solicitadas por Marina Salud
  08/05/2023

Més de trenta contractacions proposades per Marina Salut per a garantir el bon funcionament del Departament de Salut de Dénia segueixen en l'aire, segons fonts de l'empresa. La Conselleria de Sanitat encara no ha donat resposta a les sol·licituds fetes des de la concessionària amb la finalitat de cobrir llocs vacants, baixes per malaltia o fins i tot la transformació de cinc contractes temporals en indefinits.

Segons les normes d'intervenció de cara a la reversió, Marina Salut està obligada a demanar autorització a la Conselleria per a realitzar qualsevol contractació. Fins ara, només ha autoritzat contractes quan es tractava d'eixides de professionals, com a excedències o reduccions de jornada ja que en aquests prevalen els drets previstos per la normativa laboral. 

A més, després de l'última reforma laboral, la contractació de personal està limitada quant a la temporalitat i als lloc de treball. Per aquest motiu, Marina Salut ha assegurat que té més dificultats per a cobrir els contractes i, a vegades i per raons alienes a la seua voluntat, es veu obligada a prescindir de professionals per no tindre autorització de la Conselleria de Sanitat per a fer-los indefinits. 

Tal com va avançar CANFALI MARINA ALTA, el director gerent del Departament de Salut de Dénia, Dr. Javier Palau, va remetre una carta als alcaldes de la Marina Alta anunciant la possible situació de bloqueig que podria plantejar-se dins del procés de reversió, en aplicar-se la norma setena que indica que s'haurà de comptar “amb l'informe favorable d'aquest òrgan de contractació, a l'efecte de la qual s'haurà de presentar, amb caràcter previ, la comunicació de canvi degudament motivada”. 

En l'escrit als alcaldes, Javier Palau denunciava "la ingerència en la gestió que suposen aquestes normes" i advertia de les dificultats que ja estava trobant la concessionària per a contractar professionals, que són necessaris per a cobrir totes les necessitats, incloent-hi els períodes vacacionals, en els quals la població de la comarca augmenta considerablement. 

Ara, la gerència de Marina Salut ha sol·licitat a la Conselleria que responga amb celeritat a les propostes de sol·licitud de noves contractacions, "amb l'objectiu que la prestació sanitària als veïns de la Marina Alta no es veja afectada per aquesta mena de dilacions burocràtiques". Així mateix, la concessionària subratlla el seu compromís de preservar la qualitat de l'assistència, en la mateixa línia que ha guiat al Grup Ribera en altres departaments de salut, en els quals també ha tingut responsabilitats de gestió. El gerent assegura  que "anteposarem la cobertura de necessitats dels nostres pacients al compliment de normes allunyades de la realitat quotidiana”.

<<< Tornar a la portada