La corporació d’Ondara aprova sol·licitar una subvenció per a la digitalització dels sistemes d’aigua potable i clavegueram

La corporació d’Ondara aprova sol·licitar una subvenció per a la digitalització dels sistemes d’aigua potable i clavegueram
  10/08/2023

La necessitat de procedir a la digitalització dels sistemes d’aigua potable i clavegueram ha motivat a tots els grups polítics de la corporació municipals d’Ondara a donar suport a la iniciativa de demanar una subvenció de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició

Ecològica, per a fer assequible la seua concreció.

        La iniciativa ha estat redactada mitjançant l’oportuna memòria des de la concesionaria de l’explotació amb d’ambdues infraestructures al municipi clavegueram en el municipi d’Ondara Aguas de Valencia SL, que ha previst un pressupost de licitació de 340.030,33 euros (IVA exclòs).

        L’acord del plenari extraordinari ha aprovat la participació de l’Ajuntament ondarenc com a titular dels serveis de sanejament i proveïment d’aigua

potable, per si mateix a través de la concessionària en qüestió en el del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència -PERTE digitalització del Cicle de l’Aigua- publicada en Diari Oficial de la Generalitat número 9626, de data 27 de juny de 2023. A l’efecte s’ha fet constar que en el cas de que que la subvenció no supere el 100% el cost del projecte, aquest serà assumit per Aguas de Valencia.SL. amb càrrec a les tarifes del servei, en tant al fet que és l’empresa concessionària la beneficiària de les ajudes sol·licitades, de forma que no cal que l’Ajuntament efectue cap reserva de crèdit per a fer front al finançament a la part no subvencionada del projecte presentat en aquesta convocatòria d’ajudes.

        Un altre punt tractat en l’ordre del dia ha estat la proposta del regidor de Festes, Jordi Ruíz-Orejon, de les festivitats locals per a  2024. Aquestes, després de rebre la unanimitat de tots els grups, han quedat fixades en el dilluns 8 de juliol de 2024, festivitat de la Mare de Déu de la Soledat, i divendres 26 de juliol de 2024, festivitat de Santa Anna.

<<< Tornar a la portada