La gestió de SINMA Ondara propicia un increment del 52% de recursos de 2021 a 2023

La gestió de SINMA Ondara propicia un increment del 52% de recursos de 2021 a 2023
  31/03/2023

El conseller delegat de l’empresa municipal SINMA, Francesc Giner, ha fet balanç de les  tasques i gestions realitzades per l’empresa municipal des de 2020, oferint també les dades de la gestió econòmica en aquests tres últims exercicis. Model que, segons ell, “revela unes xifres que avalen i demostren la bona gestió realitza any rere any per l'empresa municipal d’Ondara, que cada vegada assumeix més funcions i personal fins al punt de comptar actualment en una plantilla de 67 treballadors, la qual cosa dóna una idea de la magnitud assolida”.

            Segons les dates aportades per Giner, una xifra important de la gestió econòmica de l’empresa municipal és la reducció de l’aportació econòmica de l’Ajuntament d’Ondara a SINMA, any rere any, davant de l’increment dels recursos propis de l’empresa. En concret ha exposat que en 2021, l'aportació de l'Ajuntament d'Ondara va ser del 88,5% del total, i els recursos propis de l'empresa suposaven l’11,5%; mentre que en 2022, l'aportació de les arques municipals va ser el 86,2% del total, i els recursos propis de l'empresa el 13,8%.

Així mateix senyala que er al present exercici 2023, els recursos generats per la pròpia empresa ascendeixen al 15,5% del pressupost, enfront del 84,5% de l'aportació municipal, sent el pressupost total de SINMA en 2023 de 2.070.000 euros.

 

ASSUMPCIÓ CADA VEGADA DE MÉS SERVEIS I PERSONAL

 

Totes eixes dades donen com a resultat que l'increment dels recursos propis de l'empresa respecte al total del pressupost de SINMA ha sigut del 4% des de 2021 a 2023, i que en, termes generals, s'han incrementat els recursos propis un 52,5% en aquest mateix període, com ha informat el Conseller delegat. En 2021, l'import destinat a inversions extraordinàries i despeses sense ampliació de crèdit ni romanents va ser de 138.000 euros, i en 2022, va ser de 155.700 euros.

            Per al regidor, la bona gestió econòmica ha vingut aparellada a l’augment de serveis, funcions, tasques i personal que ha assumit l'empresa SINMA en els últims exercicis. En això ha incidit en que la citada empresa municipals destiona actualment diverses àrees municipals d’Ondara, com la recollida de residus i neteja viària; piscina; ràdio; brigada; escoleta; neteja; i manteniment d’edificis.

Pel que fa a la recollida de residus i neteja viària, des de 2020 a 2023, ha efectuat inversions per valor de 362.000 euros a càrrec de la pròpia empresa municipal. En eixa matèria, destaca la implantació de la  5ª fracció orgànica; la cobertura i ampliació de les instal·lacions del RSU/punt net del carrer Tomas Edison; l’adquisició de quatre nous vehicles per ampliar i renovar la flota, a més d’escometre altres accions.

Quant a la piscina municipal, ha concretat les inversions i manteniment en 293.000 euros, que han estat finançats amb fons pròpies en aquestes tres anualitats. Entre les primeres destaca que ja és una realitat el projecte de cobriment i climatització de la piscina exterior, amb les consegüents millores estructurals necessàries i la seua posterior gestió d’activitats, el que ha permès que l’oferta de cursos i activitats haja augmentat considerablement.

 

 

A banda, ha incidit en l’Escoleta infantil municipal Mestra Joaquina Gavilà, on la inversió portada a cap des de l’empresa pública ondarenca de 2020 a 2023 ha estat de 34.000 euros. Aportació que, a nivell d’instal·lacions, ha permès l’ampliació dels patis,i escometre totes les millores coorrectives exteriors en les instal·lacions, crear una nova aula amb la redistribució d’espais i habilitar t un hort urbà. No obstant, Giner ha incidit en que  algunes de les principals millores de l’Escoleta es refereixen a l'àmbit laboral, pel fet que la totalitat de la plantilla actual és gestionada per SINMA, incloses les treballadores de reforç. Tot i això ha avançat que en l’àmbit educatiu, per al curs 2023/2024 s’obrirà una nova aula per a xiquets de 0 a 2 anys, que suposa un servei totalment nou en Ondara on, fins ara, no existia eixa oferta.

També la brigada de manteniment ha estat assumida per SINMA en la gestió e totes les competències i això ha comportat  l’adquisició d’un nou camió bolquet multifuncional i un vehicle elèctric.

A banda des de l’entitat s’ha assumit la  neteja d’edificis municipals com a encàrrec de gestió nou, a l’incloure  piscina i pavelló municipal, l’Escoleta municipal Mestra Joaquina Gavilà, Ràdio la Veu d’Ondara, Col·legi Públic Sanchis Guarner, Col·legi públic Marjals, instal·lacions de SINMA i de la Brigada, Espai Català, Espai Jove, Aulari de música, instal·lacions del Parc de Segària, instal·lacions PFQB, Protecció civil, i ascensors de la passarel·la del Centre Comercial.

En especial ha abordat el tema de l’emissora municipal per a detallar l’adquisició d’una taula de mescles de directe dins de les reformes i obres necessàries per poder fer les emissions. En aquest sentit ha quantificat en 23.000 euros la inversió en la ràdio amb fons propis de SINMA de 2020 a 2023.

Finalment, en l’apartat de manteniment d’edificis i consergeria ha incidit en la creació d’aquest nou departament, mentre que en matèria de serveis generals ha focalitzat la una de les principals novetat en el trasllat de les oficines administratives de SINMA a l’Espai Català. Tot això, segons apunta, a banda de la creació dels departaments d’enginyeria tècnica i de contractació, la  plataforma comarcal d’empreses municipals de la Marina Alta, en què està integrada SINMA, que també s’ha integrat en l’Associació Valenciana d’Empreses Municipals, així com en la nacional (AVS).

<<< Tornar a la portada