La Junta de Govern d'Ondara aprova el Pla d’Ocupació destinat a persones aturades a conseqüència del COVID-19

La Junta de Gobierno de Ondara aprueba el Plan de Ocupación destinado a personas paradas a consecuencia del COVID-19
  10/06/2020

Els interessats podran presentar la sol·licitud i documentació per registre d'entrada en l'Ajuntament d'Ondara de l'11 al 25 de juny

L'Ajuntament d'Ondara ha aprovat en Junta de Govern Local les bases del Programa de Foment de l'Ocupació Local per a l'exercici 2020, que forma part del Pla de Reactivació Econòmica Local del municipi per a pal·liar la crisi econòmica derivada de la crisi sanitària del COVID19. Dit pla, aprovat per unanimitat en el ple del mes d'abril, i tee com a objectiu la recuperació econòmica i laboral del municipi, i una de les accions previstes es la reincorporació al mercat de treball d'aquelles persones que estaven en actiu abans de la crisi; i van haver d'apuntar-se a la desocupació després del 14 de març, a causa de la pandèmia, o també d'aquelles persones que per la crisi no trobaran ocupació, en ser treballadors estacionals a l'estiu, segons ha remarcat l’alcalde, Jose Ramiro.

La decisió ha comportat la publicació de les bases en la seu electrònica, per a que  les persones interessades a participar presenten la sol·licitud i documentació per registre d'entrada en l'Ajuntament d'Ondara de l'11 al 25 de juny en horari de 8:30 a 14 hores. No obstant, la sol·licitud es podrà també realitzar de forma telemàtica en cas de disposar del certificat digital.

Ramiro ha puntualitzat que en aquest cas el pla va dirigit als treballadors afectats directament pel COVID19, si bé la previsió és impulsar més avant un altre pla per a aturats de llarga duració i col·lectius especialment vulnerables. Amb això, ha explicat que la  iniciativa tindrà una duració de sis mesos, i està prevista la participació d'un màxim de 30 persones, a qui es formalitzarà un contracte laboral i que cobraran la part proporcional corresponent segons el salari mínim interprofessional, a partir del lloc de treball menys qualificat. A més, s'establiran diversos torns per a afavorir la major quantitat de persones.