La nova comissaria de la Policia Nacional es construirà en el solar de l'Avinguda Miguel Hernàndez

  • La nueva comisaría de la Policía Nacional se construirá en el solar municipal de la avenida Miguel Hernández
  • La nueva comisaría de la Policía Nacional se construirá en el solar municipal de la avenida Miguel Hernández
  20/11/2020

 

Els terrenys del carrer 9 d’Octubre on anaven les dependències se cediran per a ampliar els jutjats

L'equip de govern va confirmar ahir que la nova comissaria de la Policia Nacional es construirà en una part del solar municipal de l'avinguda Miguel Hernández de Dénia, enfront del Mercadona. En el ple de la setmana vinent s'adonarà de l'informe de l'àrea de Patrimoni i Arquitectura de la Direcció General de la Policia, que es mostra favorable a acceptar la nova ubicació proposada per l'ajuntament per a la infraestructura.          

   A més, el ple aprovarà la setmana que ve iniciar l'expedient de reversió de la parcel·la de 870,86 metres quadrats del carrer 9 d’Octubre que va cedir al Ministeri de l'Interior en 2009 per a la construcció de la comissaria. Els plans eren construir un edifici conjunt per al Cos Nacional de Policia i la Policia Local de Dénia.  Al setembre de 2016 l'Ajuntament va requerir a la Gerència d'Infraestructures i Equipament de la Seguretat de l'Estat que es pronunciara sobre si continuava amb la voluntat de construir la comissaria de la Policia Nacional en la parcel·la cedida o si optava per a desistir. En aquest últim supòsit, i per interés públic, el terreny revertiria al consistori dianense. El Ministeri de l'Interior va respondre llavors que volia continuar disposant de la parcel·la i va sol·licitar una pròrroga del període de cessió, que l'ajuntament va acceptar reiterant-li la necessitat de complir amb les condicions establides.          

   Posteriorment, al març de l'any passat, el ple d va acordar la modificació de la finalitat de la cessió del solar, que passa a ser exclusivament la construcció de l'edifici per a la Policia Nacional. I el mes d'abril passat el Ministeri va comunicar que sobre la base de la previsió d'augment de la plantilla d'agents en la comissaria de Dénia necessita disposar d'una edificabilitat total d'uns 3.500 metres quadrats. Per aquest motiu, el solar del carrer 9 d’Octubre ja no és una opció viable.         

    L'alcalde, Vicent Grimalt, ha anunciat que s'han iniciat converses amb la Conselleria de Justícia per a cedir-la per a l'ampliació dels jutjats actuals.

Subscriu-te!