L’Ajuntament de Pego reforça el pla de prevenció i control de la processionària del pi i el mosquit

L’Ajuntament de Pego reforça el pla de prevenció i control de la processionària del pi i el mosquit
  31/07/2023

La Regidoria de Medi Ambient de Pego ha apostat per reforçar le actuacions de prevenció i control de la  plaga de l'eruga processionària del pi i la proliferació de mosquits amb l'objectiu de reduir els riscos que aquestes espècies d'insectes poden comportar per als habitants del municipi.

Així, per a garantir la salut i seguretat dels seus ciutadans.er a això, el consistori ha confiat en Anticimex, companyia especialitzada en el control digital de plagues i sanitat ambiental, prevalent solucions respectuoses amb el medi ambient i de protecció de la biodiversitat.

 

EVITAR LA FASE LARVAL

 

En el cas de la processionària del pi durant l'inici dels mesos de major calor s'ha implantat un sistema de paranys de captura específiques per a l'arna. Paranys que, segons apunta la nota remesa des de la Regidoria, són dispositius dissenyats per a atraure i capturar als adults com a forma d’evitar que les arnes evolucionen a la seua forma larval, coneguda com a eruga, que és la fase més nociva per als arbres i presenta major risc per a la salut de  persones i els animals.

A més, segons indiquen, per a assegurar un control més efectiu, l'empresa duu a terme una revisió mensual de tots els pins en el municipi per a detectar la presència de borses de seda característiques de la processionària. Revisió que, en cas de detectar aquestes bosses, porta a la companyia desenvolupa sobre el terreny les mesures necessàries per a la seua eliminació i control.

El comunicat apunta que “la prioritat de l'Ajuntament de Pego és protegir la salut els pins, ja que aquests arbres exerceixen un paper fonamental en l'ecosistema local, ja que la processionària pot afeblir seriosament als arbres i, en casos extrems, provocar la mort d'aquests. A banda, adverteix que les erugues d'aquesta espècie posseeixen pèls urticants que poden causar problemes respiratoris i cutanis tant en éssers humans, com en animals domèstics.

 

TRACTAMENTS LARVICIDES EN LES ZONES HUMIDES I PARANYS

 

            Per altra banda, el pla d'actuació per a combatre la presència de mosquits, principalment del mosquit comú i el mosquit tigre, ha començat amb una inspecció prèvia combinada amb una anàlisi exhaustiva de la zona que ha permés identificar les zones més afectades per la plaga, els quals han donat una base de resultats obtinguts en la que s'ha procedit a realitzar diferents tractaments en funció de la fase del cicle biològic en la qual es troben els mosquits. Així doncs, segons informen, s'ha efectuat un tractament larvicida en els espais on es trobaven els principals focus de cria, especialment en les zones més humides del municipi, com a embornals, reixetes de desguàs d'aigües pluvials, fonts ornamentals i estanys. I, a més, s'ha reforçat amb la instal·lació de paranys de captura

massiva d’un abast de 1.000 metres i completament inofensives per a

l'ecosistema. per a eliminar per complet els mosquits que es troben en la seua fase més adulta.

“Volem reforçar el control de la processionària del pi i del mosquit, prioritzant el respecte de la biodiversitat, alguna cosa que és fonamental per al nostre municipi”, apunta la regidora de Medi Ambient, Laura Castellà.

Des de l'empresa encarregada dels treballs remarquen que després de la realització dels tractaments, es procedeix a portat a cap un seguiment continuat que permet revisar l'efectivitat dels serveis prestats, la detecció precoç de nous focus i l'aplicació de nous tractaments en cas de necessitat, aconseguint la màxima eficàcia en el control de plagues, actuant únicament sobre l'espècie diana.

<<< Tornar a la portada