L’Ajuntament d’Ondara convoca ajudes al transport d’estudiants per primera vegada

L’Ajuntament d’Ondara convoca ajudes al transport d’estudiants per primera vegada
  31/10/2018

Consigna una partida de 5.000 euros per a estudis d’ensenyament no reglats que no es realitzen al municipi

La Junta de Govern d’Ondara ha donat el vis-i-plau per a que l’Ajuntament convoque

per primera vegada ajudes de transport per als estudiants que cursen estudis fora del municipi.

        Segons ha informat l’alcalde, José Ramiro, aquestes subvencions van destinades als estudiants empadronats en el municipi que hagen cursat estudis reglats d'ensenyament no obligatòri fora del propi municipi pertanyents al curs 2017/2018, ja siguen universitaris, de batxillerat o cicles formatius de grau mitjà i superior.

        La convocatòria requereix no superar els 30 anys d'edat; estar empadronat en el municipi d'Ondara amb antiguitat mínima d'1 any; demostrar que s'ha realitzat íntegrament el curs 2017/2018; justificar que no hi ha en la localitat el corresponent centre educatiu per a cursar els estudis; i trobar-se els membres de la unitat familiar o el sol·licitant al corrent dels pagaments o obligacions tributàries. Tot això a banda de que el nivell de renda de la unitat familiar a l'últim any actualitzat,  dividida entre el nombre de membres que la integren, no supere els 6.454,03 euros en que ha quedat fixat l'import corresponent a l'IPREM anual.

        Pel que fa a les bases per a la concessió de les ajudes es detalla que en els criteris de valoració es tindrà en compte si es tracta de família nombrosa; família monoparental; si es té alguna discapacitat; també la distància entre el domicili familiar i el centre d'estudi, entre altres variables. Amb això, no poden ser beneficiaris d'aquestes ajudes aquells que gaudisquen de beques o altres ajudes a l'estudi per a la mateixa finalitat. Així mateix, les beques regulades en aquestes bases són incompatibles amb altres ajudes que tinguen la mateixa finalitat.

Subscriu-te!