Els advocats rebutgen les mesures del Ministeri i diuen que són confuses i irrealitzables

Los abogados rechazan las medidas del  Ministerio y consideran que son ineficaces, confusas e irrealizables
  30/04/2020

 El Col·legi de l'Advocacia d'Alacant (ICALI) considera que cap de les mesures processals i organitzatives adoptades pel RDL  16/2020 de 28 d'abril per a fer front al covid-19 serà suficient si no s'acompanya de les inversions i dotacions necessàries en mitjans materials, tecnològics i humans. La situació actual i el col·lapse de la justícia no té el seu origen en  l'actual pandèmia sinó  en la falta absoluta de  mitjans tecnològics i  escassetat de plantilles,  prova de  això ha sigut l'absoluta paralització del sistema de notificació via LexNET fins al passat 15 del mes d'abril, perjudicant notablement advocats i procuradors i  posant de manifest la total desigualtat de mitjans de l'Administració de Justica  com a servei públic, respecte d'uns altres com l'Agència Tributària o la Seguretat Social.

Segons el col·legi, "des de l'ICALI donem suport a qualsevol mesura destinada a reactivar i agilitar els procediments judicials, sempre que salvaguarden el dret a la tutela judicial efectiva, el dret de defensa i el necessari paper de l'advocat o advocada com a garant dels drets i llibertats de la ciutadania.

Així,la institució col·legial rebutja frontalment la  habilitació processal del mes d'agost per ineficaç, en donar lloc a  segures i nombroses  suspensions  de vistes i diligències judicials per no poder dur-se a terme les citacions, la qual cosa tothom menys el ministeri sap, ni la convocatòria, ni la compareixença de testimonis, perits i fins i tot  dels propis justiciables,  i en segon lloc, perquè  les vacances de tot el personal judicial s'estendran als mesos anteriors i posteriors, amb el carrusel de substitucions, amb  el que s'alentirà durant major temps  el funcionament dels tribunals, que és precisament el que paradoxalment amb l'RDL es pretén evitar.

L'ICALI afirma que "la mesura és discriminatòria, perquè de tots és sabut que els advocats i advocades no poden, per raó de l'habilitat dels restants dies i mesos de l'any, parar la seua activitat en altres períodes, per la qual cosa l'advocacia proposava la concentració de les vacances de tots els operadors jurídics durant el mes d'agost, i no que estigueren els jutjats aquest i altres mesos (juliol, agost i setembre) sense el personal que està de vacances".

Subscriu-te!