Els promotors detecten irregularitats en el Pla General Estructural de Dénia

Los promotores detectan irregularidades en el Plan General Estructural de Dénia
  23/07/2022

 

Asseguren que el document pot anul·lar-se perquè la DONA'T no es va publicar en el Diari Oficial 

 

L'Associació de Promotors Turístics ha presentat al·legacions al Pla General Estructural, amb la finalitat que es corregisquen una sèrie de “irregularitats tècniques” i defectes en la tramitació. Segons els promotors, el fet que la Conselleria no haja publicat la Declaració Ambiental i Territorial (DONA'T) en el DOGV pot suposar que el Pla General siga declarat nul de ple dret. 

L'associació explica que “les irregularitats, incompliments tant tècnics com procedimentals, del PGE en tràmit, fan perillar la seua aprovació o, en tot cas, la seua futura vigència amb els perjudicis que això implicarà tant a tots els veïns en general i professionals del sector en particular”. Per exemple, apunta que no s'ha exposat l'informe sobre possibles responsabilitats patrimonials, sol·licitat de manera reiterada per la Generalitat. 

Quant a qüestions tècniques, en les al·legacions s'indica que “es continuen mantenint part de les zones d'aparcament en Deveses i Marines, la qual cosa suposa més aviat una desclassificació de sòls urbans, perdent amb això les seues possibilitats d'aprofitament, i que per tant, hauran de ser valorats a fi de contemplar les possibles responsabilitats patrimonials”. 

A més, els promotors s'oposen a la reducció de paràmetres urbanístics com el de l'ocupació i edificabilitat i al fet que s'incrementen les parcel·les mínimes. Opinen que tot això és “contrari a la realitat urbanística dels últims 30 anys i que inexorablement ha marcat el territori dianense, no sols atempta contra l'adequada integració urbanística, sinó que pot ser objecte de reclamacions econòmiques que danyen al consistori i als seus contribuents”.

D'altra banda, afirmen que “la memòria de viabilitat econòmica estableix paràmetres de càlcul que responen a valors de 2017, i no actualitzats a 2022, amb dades de mercat sensiblement diferents als contemplats”.

Apunten que “en l'àmbit del Fortí i Bosc de Diana s'inclouen modificacions substancials, de sòls terciaris en el primer no contemplats en la DONA'T emesa, i de nous desenvolupaments residencials a l'entorn del segon, la qual cosa suposa desclassificacions de sòl que poden ser objecte d'altes responsabilitats patrimonials”.

L'associació assegura que s'ha fet una “ordenació arbitrària i poc sostenible que porta fins i tot a posar de debò risc espais tan sensibles com El Pinaret de la Xara, que ho han inclòs en nous desenvolupaments sent actualment un sòl rústic”.

Respecte al sòl rústic, recorden que en principi es va qualificar com a infraestructura verda i que la Conselleria va demanar a l'Ajuntament que es categoritzara i protegira el sòl. No obstant això, l'Associació de Promotors assenyala que en el PGE apareix “una protecció de sòls agrícoles que respon més aviat a decisions arbitràries, especialment en la unitat de paisatge n° 4 del Pla de Dénia”.

Un altre dels punts que apareixen en les al·legacions es refereix a la zona de Bovetes Nord, en la qual, segons l'associació, “els nous desenvolupaments residencials que es contemplaven en la versió preliminar de 2019 han sigut substituïts per nous desenvolupaments terciaris que no contempla la DONA'T emesa”. 

Hi ha més qüestions que no agraden als promotors, com que el Pla General 2022 segueix sense tancar la Ronda Sud, “concentrant un problema de saturació de trànsit cap a la plaça Jaume I, sense perjudici que és zona inundable”.

<<< Tornar a la portada