Marina Salut regularitza la situació retributiva de tres treballadores embarassades

Marina Salud regulariza la situación retributiva de tres trabajadoras embarazadas
  01/07/2023

Inspecció de Treball va detectar discriminació per raó de sexe arran d'una denúncia del Comité d'Empresa

 

“Cap treballadora embarassada de Marina Salut té quantitats pendents que pogueren suposar un tracte desfavorable per raó de sexe”. D'aquesta manera responia la concessionària de la gestió sanitària a la constatació per part de la Inspecció de Treball que hi ha hagut vulneració dels drets de diverses treballadores embarassades. A principis de setmana, i arran d'una denúncia del Comité d'Empresa, la Inspecció de Treball instava la concessionària a garantir a les treballadores que es trobaren en situació d'embaràs o de lactància l'abonament de les retribucions que percebien anteriorment en concepte de guàrdies i a efectuar la liquidació complementària corresponent. Després de la denúncia, Marina Salut assegurava el dijous que s'havien identificat tres casos i s'havia procedit a regularitzar la situació retributiva de les treballadores afectades.

Els fets van ser denunciats pel Comité d'Empresa en entendre que s'estaven vulnerant drets fonamentals i de protecció a col·lectius sensibles com són les treballadores embarassades, una qüestió ja posada en coneixement de l'empresa en diverses ocasions en els últims anys a fi de “esmenar aquestes greus situacions” sense obtindre respostes favorables per part de Ribera Salut, segons indicava en un comunicat. 

La Inspecció de Treball va constatar que “l'empresa Marina Salut, S. a. ha adoptat decisions unilaterals que impliquen discriminacions directes desfavorables per raó de sexe. En matèria salarial, s'ha introduït una diferenciació formalment raonable entre homes i dones que suposa, no obstant això, una discriminació contrària a l'article 14 de la Constitució Espanyola, article 4.4.c) de l'Estatut dels Treballadors, i article 4 de la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació”. “Marina Salut, S. a. -afegia- ha provocat un perjudici en les condicions de treball associat immediatament amb la situació de maternitat de treballadores embarassades”. 

Després de l'obertura de l'expedient per part del Ministeri de Treball, Marina Salut ha regularitzat la situació retributiva de les treballadores embarassades amb quantitats pendents. La concessionària ha remarcat que la Inspecció de Treball ha comprovat la situació d'un total de 60 treballadores que en els últims 18 mesos han estat embarassades “i en el 95% d'aquests casos, ha validat el procediment que Marina Salut duu a terme en aquesta mena de situacions”. “La igualtat salarial no sols és un tema molt rellevant per a l'organització, sinó un tema de valors -puntualitzava-, per la qual cosa qualsevol diferenciació ha de corregir-se, com així ha sigut”.

Des de Marina Salut s'ha indicat que per a l'empresa, donada la constatació de la feminització del sector sanitari, “la protecció de la salut de les treballadores en estat de gestació és una prioritat”. “Així la gestió proactiva de l'adaptació de llocs de treball i de jornades, en coordinació amb el Servei de Vigilància de la Salut, durant aquest període tan important per a la persona treballadora ha sigut i continua sent un senyal d'identitat de l'organització, exonerant a les treballadores de la realització de nits, atenció continuada, torns rodats, reducció de la manipulació de càrregues, eliminació de l'exposició a medicaments perillosos, a radiacions ionitzants, etc., en definitiva, de tot allò que poguera ser perjudicial per al seu estat, la seua salut o la del bebé”, ha subratllat.

<<< Tornar a la portada