Canfali Marina Alta

Masymas obri el seu tercer supermercat a Dénia i reparteix el 10% de la recaptació entre Càritas i Amunt Contra el Càncer

  • Masymas abre su tercer supermercado en Dénia y reparte el 10% de la recaudación entre Cáritas y Amunt Contra el Cáncer
  • Masymas abre su tercer supermercado en Dénia y reparte el 10% de la recaudación entre Cáritas y Amunt Contra el Cáncer
  14/05/2020
La cadena valenciana de supermercados masymas, enseña de la distribuidora Juan Fornés Fornés SA, ha inaugurado este jueves un nuevo establecimiento en el número 1 de la Avenida Metge Manuel Vallalta (en dirección al Hospital La Pedrera) de Dénia. Se trata de un nuevo establecimiento -el 126 de la cadena- que cuenta con 1.200 m2 de superficie de sala de venta y con un aparcamiento para clientes con capacidad de hasta 80 vehículos. El tercer centro de la cadena en Dénia es el más grande, cómodo, moderno y completo, ya que forma parte del nuevo diseño de tienda ecoeficiente que masymas implantó en 2017 y con el que pretende mejorar la experiencia de compra del cliente. En materia de responsabilidad social, más acuciante en esta etapa, la cadena donará el 5% de la recaudación de la jornada inaugural a Cáritas Interparroquial de Dénia y otro 5% a la Asociación Amunt contra el cáncer. El alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, junto al director general de la cadena, José Juan Fornés, han asistido al acto inaugural. El centro abre con toda la equipación adecuada para cumplir con las normas de seguridad Covid-19 que la compañía ha implantado, como son las pantallas de protección biológica en cajas, el control de aforo o el uso por parte de los empleados de mascarillas, guantes y gafas, entre otras. PESCADO FRESCO DE LA LONJA DE DÉNIA En cuanto a las novedades en productos y servicio, el nuevo establecimiento ofrece pescado y marisco fresco de la lonja de Dénia, además de la sección Pastelería asistida o la sección Cocina, dónde se elabora cada día comida casera para llevar. Dispone también de la denominada Zona Café, un espacio habilitado para el descanso. Como en el resto de las tiendas del nuevo modelo, dispone de todas las medidas de ecoeficiencia energética que reducen el gasto hasta un 30% (iluminación LED, congeladores y murales de frío con puertas para evitar pérdidas energéticas, recuperadores de energía en el sistema de ventilación o fachada acristalada para un mayor aprovechamiento de la luz natural). Además, se han habilitado en el aparcamiento cuatro puntos de recarga de coches eléctricos. Supermercados masymas, con sede en Pedreguer, es la tercera cadena valenciana de supermercados y cuenta con establecimientos también en Murcia. El año pasado cerró el ejercicio con unas ventas superiores a los 300 millones de euros, y cuenta con una plantilla de más de 2.500 empleados.

La cadena valenciana de supermercats masymas, ensenya de la distribuïdora Juan Fornés Fornés SA, ha inaugurat aquest dijous un nou establiment en el número 1 de l'Avinguda Metge Manuel Vallalta (en direcció a l'Hospital La Pedrera) de Dénia. Es tracta d'un nou establiment -el 126 de la cadena- que compta amb 1.200 m² de superfície de sala de venda i amb un aparcament per a clients amb capacitat de fins a 80 vehicles. El tercer centre de la cadena a Dénia és el més gran, còmode, modern i complet, ja que forma part del nou disseny de botiga ecoeficient que masymas va implantar en 2017 i amb el qual pretén millorar l'experiència de compra del client.

En matèria de responsabilitat social, més apressant en aquesta etapa, la cadena donarà el 5% de la recaptació de la jornada inaugural a Càritas Interparroquial de Dénia i un altre 5% a l'Associació Amunt contra el càncer. L'alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, al costat del director general de la cadena, José Juan Fornés, han assistit a l'acte inaugural. 

El centre obri amb tot l'equipament adequat per a complir amb les normes de seguretat Covid-19 que la companyia ha implantat, com són les pantalles de protecció biològica en caixes, el control d'aforament o l'ús per part dels empleats de màscares, guants i ulleres, entre altres.

 

PEIX FRESC DE LA LLOTJA DE DÉNIA

 

Quant a les novetats en productes i servei, el nou establiment ofereix peix i marisc fresc de la llotja de Dénia, a més de la secció Pastisseria assistida o la secció Cuina, on s'elabora cada dia modere casolana per a portar. Disposa també de la denominada Zona Café, un espai habilitat per al descans.

Com en la resta de les botigues del nou model, disposa de totes les mesures d'ecoeficiència energètica que redueixen la despesa fins a un 30% (il·luminació LED, congeladors i murals de fred amb portes per a evitar pèrdues energètiques, recuperadors d'energia en el sistema de ventilació o façana envidrada per a un major aprofitament de la llum natural). A més, s'han habilitat en l'aparcament quatre punts de recàrrega de cotxes elèctrics.

Supermercats masymas, amb seu a Pedreguer, és la tercera cadena valenciana de supermercats i compta amb establiments també a Múrcia. L'any passat va tancar l'exercici amb unes vendes superiors als 300 milions d'euros, i compta amb una plantilla de més de 2.500 empleats.

Cercar notícies
Agenda