Huitanta mesuradors de CO2 per a centres escolars a Dénia

Ochenta medidores de CO2 para centros escolares en Dénia
  19/02/2021

L'Ajuntament de Dénia ha adquirit 80 mesuradors de CO₂ per als centres escolars, tal com aquests havien sol·licitat. El dilluns començaran a repartir-se entre els col·legis públics, concertats i privat de Dénia, La Xara i Jesús Pobre, els tres instituts, el col·legi d'Educació Especial Raquel Payá, el conservatori Tenor Cortis i el centre de Formació de Persones Adultes. En la compra s'han invertit 4.000 euros.

Subscriu-te!