Ondara obri el termini de sol·licituds d’autònoms i microempreses per a les ajudes Parèntesi

Ondara abre el plazo de solicitudes de autónomos i microempresas para las ayudas Parèntesi
  22/02/2021

Van dirigides als sectors de restauració, activitats turístiques, allotjaments, espectacles i activitats artístiques, així com activitats esportives, recreatives i d'entreteniment

 

L'Ajuntament d'Ondara informa que del 23 de febrer al 15 de març de 2021 estarà obert el termini per a sol·licitar les ajudes directes del Pla Parèntesi de la Generalitat Valenciana, dirigides als sectors més colpejats per la pandèmia. A Ondara es repartiran 294.691 euros que es finançaran en un 62,50% mitjançant aportació de 184.181,88 de la Generalitat Valenciana, en un 22,50% mitjançant aportació de 66.305,47de la Diputació d'Alacant i un 15% mitjançant aportació de 44.203,65 de l'Ajuntament. Amb la publicació de les bases de les ajudes en el BOP, publicades el dilluns 22 de febrer, i durant 15 dies hàbils -fins el 15 de març-, es podrà realitzar la tramitació que permetrà sol·licitar i fer efectives les ajudes. 

 

FINS EL 15 DE MARÇ

 

       En aquesta dinàmica, han confirmat que, a través del departament ADL s’agilitzarà la ràpida tramitació de les ajudes i facilitarà el seu accés als autònoms i microempreses. Les persones interessades a rebre més informació sobre la presentació de la sol·licitud poden contactar amb l'ADL d'Ondara al telèfon  965766250, o al mail adl@ondara.org.

Per a optar a les ajudes Parèntesi a través de l'Ajuntament d'Ondara, s'ha de tindre domicili fiscal a Ondara, trobar-se en funcionament en data de 31/12/2020 i estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries. Les ajudes van dirigides a autònoms o microempreses -amb un màxim de 10 treballadors- i consisteixen en una quantitat màxima de 2.000 euros per cada autònom o microempresa, que s'incrementarà en 200 euros per cada treballador en plantilla que tinguera contractat l'autònom o la microempresa a 31 de desembre de 2020, amb un màxim de 10. Van adscrites a cobrir despeses com les hipoteques, els lloguers, la Seguretat Social, la llum o l'aigua i estan dirigides a sectors com la restauració, les activitats turístiques, els allotjaments, espectacles i activitats artístiques, així com de l’àmbit esportiu, recreatiu o d'entreteniment.

La presentació de les sol·licituds es tramitarà de manera electrònica en la seu electrònica de l'Ajuntament d'Ondara, amb enllaç en la web de l'Ajuntament (www.ondara.org ). El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà amb motiu de la publicació de l'anunci de la subvenció en el Butlletí Oficial de la Província  -la qual s’ha produït el  22 de febrer, sent la seua duració de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la seua publicació. En la pàgina web de l'Ajuntament d'Ondara, estarà disponible la informació i documentació de la convocatòria i s'habilitarà l'accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud.

 

Subscriu-te!