Pedreguer aprova en ple el compte general de 2021 que deixa la major execució pressupostària dels darrers anys

Pedreguer aprova en ple el compte general de 2021 que deixa la major execució pressupostària dels darrers anys
  26/08/2022

L’economia de l’Ajuntament de Pedreguer consolida el seu bon estat de sanejament, segons els números que es van donar a conéixer en el plenari d’aquest dijous. Una sessió que va aprovar, amb els vots a favor de Compromís, l'abstenció de la CUP i el PP, i el vot en contra del grup socialista, el compte general corresponent a l’exercici de 2021 amb una quantitat en Tresoreria de 989.446,08 euros, i un estalvi de 52.546,19 euros, en la línia del que és habitual des de 2013. A més, 2021 ha estat la segona anualitat en què Pedreguer ha mantingut l’endeutament amb els bancs a zero euros.

D'altra banda, com que l'Ajuntament va tancar exercici sense obligacions pendents i sense endeutament a 1 de gener de 2021, s’ha pogut destinar la major part del romanent a finançar inversions financerament sostenibles i despeses corrents.

A més, l’Ajuntament ha tancat l’exercici 2021 complint tots els paràmetres econòmics fixats per la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. És a dir, complint amb la regla de despesa (‘gasto’), el període de pagament a proveïdors i amb l’estabilitat pressupostària.

Pel que fa al superàvit per habitant, la xifra és de 144,63 euros. També destaca l'execució del pressupost, que ha estat la més elevada de la història recent del municipi, del 85% en despeses i del 93% en ingressos.

 

BALANÇ DE L’ALCALDE

 

“Evidentment, valore molt positivament el resultat pressupostari de l’exercici 2021. Sempre és satisfactori liquidar positivament, i molt més si ho venim aconseguint des de 2012 i el resultat és tan significatiu com el de 2021. Amb pandèmia i tot. Això vol dir que l’Ajuntament de Pedreguer està fent les coses bé, treballant amb molta prudència i sentit de la responsabilitat. Aprofite aquest resultat tan satisfactori per agrair el treball constant i rigorós dels serveis financers de l’Ajuntament, així com la corresponsabilitat de tots els companys i les companyes amb regidories delegades. És gràcies al treball i la responsabilitat d’aquests, juntament amb l’esforç de la ciutadania, que podem gaudir d’un resultat tan positiu” assenyalava l’alcalde, i a la volta regidor d’Hisenda des de 2012, Sergi Ferrús.

 

ALTRES PUNTS D’INTERÈS

 

En el mateix ple, van aconseguir la unanimitat de la corporació la proposta de festivitats locals (3 de febrer i 15 de juliol) i escolars (31 d’octubre i 9 de desembre de 2022 i 2 de maig de 2023) i la proposta d'aprovació del Projecte modificat i modificació del contracte d'obres d'adequació, reforma i equipament del col·legi El Trinquet.

Altres tres punts van tirar avant sense unanimitat. D'una banda l'aprovació de la modificació de crèdit 9/2022, de 100.482,04 euros finançats amb el romanent de Tresoreria, que va rebre el vot a favor de Compromís i la CUP i l’abstenció de PP i socialistes. D'altra banda, va rebre el suport de la CUP, el PP i Compromís, amb l’abstenció del grup socialista, la proposta de constitució de la comissió informativa de municipalització dels serveis municipals. Finalment, s’aprovava amb l’abstenció de socialistes i la CUP i el vot en contra dels populars un reconeixement extrajudicial de crèdits, per fer front als 4.270 euros del Servei d’infermeria escolar del mes de juny i als 5.762,68 euros del tractament de residus voluminosos corresponents també al mateix mes.

<<< Tornar a la portada