Canfali Marina Alta

Repunt històric de l'atur en abril

Repunte histórico del paro en abril
  20/05/2020

La xifra de desocupats se situa en 13.154, la qual cosa suposa un 20,3% de la població activa

L'hostaleria és el sector que més pateix la caiguda d'ocupació, amb prop del 30%

Els registres de desocupació i d'afiliació a la Seguretat Social del mes d'abril -el primer que es va completar en fase de confinament- que proporciona el Creama ofereixen ja una perspectiva més real de l'impacte que està deixant la crisi sanitària en el marc laboral de la Marina Alta. Com calia esperar, l'atur ha crescut en 1.385 nous aturats respecte del passat mes (un 11,8% més) i aconsegueix el repunt històric més alt durant abril des que es porten els registres. La xifra absoluta se situa en els 13.154 aturats, la qual cosa suposa el 20,3% de la població activa de la comarca. És també el pitjor registre en els últims cinc últims mesos d'abril, encara que està per davall de les xifres que van deixar els primers cinc anys de la dècada en aquest mateix mes. 

En l'últim any, el sistema d'ocupació a la comarca ha perdut 3.439 persones (-6,6% respecte a abril 2019) i la desocupació va créixer en 3.023 respecte al mateix mes de l'any passat (29,8%).

Per sectors, el de serveis és el més castigat per la crisi sanitària, amb un global de 10.187 aturats, dels quals 1.021 s'han sumat aquest mes i el 67,3% d'ells es concentra en la zona costa. En concret l'hostaleria és el pitjor aturat, ja que suposa el 27,8% del total de demandants a la Marina Alta (3.646 aturats). Li segueixen les activitats lligades al comerç, construcció i administració i serveis auxiliars (2.325, 1.585 i 1.307 aturats respectivament). 

Cercar notícies
Agenda