Canfali Marina Alta

Una empresa farà un estudi per millorar la neteja i recollida del fem de Dénia

Una empresa hará un estudio para mejorar la limpieza y recogida de basura de Dénia
  31/07/2019

Es detectaran els punts crítics i es dissenyarà un pla de treball

L'Ajuntament de Dénia ha iniciat els tràmits per licitar el nou contracte de recollida d'escombraries i neteja diària. Com a primer pas, una empresa va a realitzar en els propers quatre mesos un estudi destinat a millorar el servei, per tal de determinar les necessitats de recursos humans i materials i millorar les rutes que segueixen els camions per buidar els contenidors. La Junta de Govern ha aprovat contractar els treballs amb la mercantil Auditesa per un import de 14.900, IVA no inclòs.

Entre altres tasques, l'estudi de camp haurà de geoposicionar i inventariar els contenidors actuals i analitzar les rutes actuals de recollida de residus urbans, selectius i voluminosos, detallant els rendiments i punts crítics. En base als resultats, i aplicant les ràtios de producció de poblacions de característiques similars a Dénia, es proposaran rutes de treball optimitzades amb els treballadors i mig tècnics necessaris. A més, Auditesa analitzarà les necessitats del municipi respecte a la neteja viària per tal de dissenyar un pla de treball, que inclourà els recursos humans i materials i una previsió del cost del servei.

Cercar notícies
Agenda