Xàbia suspén les taxes del fem, de l'escoleta municipal i de l'obertura de negocis per a 2023 

Xàbia suspende las tasas de la basura, de la escoleta municipal y de la apertura de negocios para 2023 
  14/11/2022
La mesura forma part d'un pla que destina 10 milions d'euros per a combatre la inflació

L'Ajuntament de Xàbia ha aprovat aquest dilluns en sessió extraordinària un ple per a revisar algunes mesures fiscals per a 2023 i ajudar les famílies i petites empreses a combatre l'alça de preus que ha provocat la inflació. Així doncs, la corporació ha acordat (amb l'abstenció dels edils de Compromís) suspendre íntegrament el cobrament de la taxa del fem del pròxim exercici, tant a particulars com a empreses, com a senyal de suport municipal enfront de l'encariment del nivell de vida, de les energies i la incertesa que provoquen les crisis globals.
    Es tracta d'una ajuda general i directa de 125 euros per habitatge particular i progressiu (proporcionalment als metres quadrats per a les 1.800 locals en els quals es desenvolupen activitats econòmiques).
    Altres taxes que, després d'acord unànime del ple, queden en suspens a Xàbia durant 2023 do les de prestació del servei de la guarderia municipal (165 euros mensuals, la qual cosa suposa 1.155 euros fins a final de curs) i per la llicència d'obertura, amb el que s'espera estimular la creació de negocis i fer costat als emprenedors.
    A més d'aquestes mesures, en la sessió també s'ha aprovat una nova bonificació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. A les ja vigents del 75% (el topall legal) de la qual es beneficien els vehicles elèctrics i del 50% activa per als híbrids ara se suma una altra rebaixa del 50% per als vehicles catalogats com a històrics.

10 MILIONS D'EUROS

    Aquestes mesures formen part del pla de resposta extraordinari de l'Ajuntament de Xàbia a la situació d'inflació generalitzada que es viu actualment i per al qual ha reservat un total de 10 milions d'euros. A més de les decisions en matèria fiscal, també es reserven 300.000 euros per a ajudes directes a empreses i s'impulsaran mesures i campanyes per a fomentar el comerç local, per exemple, a través de mes bons consum o altres iniciatives.
    En matèria social, es reforça fins a 1,3 milions la partida de Serveis Socials disponibles per a ajudes d'emergència a persones en situació d'especial vulnerabilitat i es reserven altres 1,1 milions per a una nova convocatòria del pla d'ocupació social.

<<< Tornar a la portada