Ajudes per a l'alumnat calpí que estudia fóra

Ayudas para el alumnado calpino que estudia fuera
  15/10/2020

El ple del Calp ha aprovat, amb caràcter definitiu, les bases de les ajudes al transport d'estudiants que cursen estudis fora del municipi. Es tracta de les subvencions corresponents al curs 2019-20 i la novetat és que s'inclou entre els beneficiaris a l'alumnat de centres privats, a més dels públics i els concertats. Per a accedir a elles cal estar empadronat, amb un mínim d'un any d'antiguitat, estar al corrent de les seues obligacions tributàries i haver superat el 50% de les assignatures matriculades.
Les quantia de les ajudes es veuran incrementades en un 10% en casos concrets com ser membre de família nombrosa o monoparental, tindre alguna discapacitat o minusvalidesa, víctimes de violència de gènere, etc. I si els dos progenitors estan en atur, l'augment serà del 20%. L'import total de les ajudes ascendeix a 74.875 euros.

Subscriu-te!